Tiquets dʼInnovació UB: els nous ajuts per incentivar projectes dʼR+D+i

 
 
Recerca
(08/06/2020)

La Universitat de Barcelona llança un nou programa dʼincentius per estimular la contractació de projectes dʼR+D+i: els Tiquets dʼInnovació UB. Lʼobjectiu és promoure nous projectes col·laboratius entre empreses i institucions i grups de recerca amb segell SGR de la Generalitat de Catalunya.

 
 
Recerca
08/06/2020

La Universitat de Barcelona llança un nou programa dʼincentius per estimular la contractació de projectes dʼR+D+i: els Tiquets dʼInnovació UB. Lʼobjectiu és promoure nous projectes col·laboratius entre empreses i institucions i grups de recerca amb segell SGR de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta dʼuna ajuda destinada al desenvolupament, per part dels grups de recerca, dʼuna primera anàlisi de les necessitats plantejades per lʼempresa o la institució. Aquestes tasques dʼanàlisi estaran subvencionades pels Tiquets dʼInnovació fins a un 75 % del pressupost, i per una quantitat màxima de 1.500 euros. La resta del pressupost lʼhauran dʼaportar lʼempresa o la institució.

Els Tiquets dʼInnovació UB són una eina per motivar la contractació de projectes dʼR+D+i mitjançant el finançament parcial de les primeres hores de lʼactivitat dʼinnovació que duen a terme els grups de recerca. Són una ajuda per innovar en productes i processos i permeten establir una relació entre lʼempresa o la institució amb el grup de recerca per continuar col·laborant més endavant.