Thunderbird: la tortuga atrapada dos cops per les arts de pesca

La història d’una tortuga atrapada dues vegades en diferents arts de pesca revela una doble amenaça per a molts animals oceànics. Foto: Save the Med
La història d’una tortuga atrapada dues vegades en diferents arts de pesca revela una doble amenaça per a molts animals oceànics. Foto: Save the Med
Recerca
(15/06/2021)

Thunderbird és el nom dʼuna tortuga babaua femella (Caretta caretta) que va quedar atrapada el juliol del 2020 per unes arts de pesca abandonades a prop de lʼilla de Mallorca. Després de lʼincident, la Fundació Save the Med la va poder salvar i la va portar al centre de rescat de la Fundació Palma Aquarium. Un cop recuperada, la Thunderbird va ser equipada amb un dispositiu de seguiment per satèl·lit del Sistema dʼObservació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i la van alliberar de nou a la Mediterrània lʼ11 dʼagost.

La història d’una tortuga atrapada dues vegades en diferents arts de pesca revela una doble amenaça per a molts animals oceànics. Foto: Save the Med
La història d’una tortuga atrapada dues vegades en diferents arts de pesca revela una doble amenaça per a molts animals oceànics. Foto: Save the Med
Recerca
15/06/2021

Thunderbird és el nom dʼuna tortuga babaua femella (Caretta caretta) que va quedar atrapada el juliol del 2020 per unes arts de pesca abandonades a prop de lʼilla de Mallorca. Després de lʼincident, la Fundació Save the Med la va poder salvar i la va portar al centre de rescat de la Fundació Palma Aquarium. Un cop recuperada, la Thunderbird va ser equipada amb un dispositiu de seguiment per satèl·lit del Sistema dʼObservació i Predicció Costaner de les Illes Balears (ICTS SOCIB) i la van alliberar de nou a la Mediterrània lʼ11 dʼagost.

La tortuga va poder ser rastrejada mentre nedava per lʼestret de Gibraltar i es dirigia cap al sud al llarg de la costa dʼÀfrica. «La majoria de les tortugues marcades a la Mediterrània occidental romanen en aquesta regió durant períodes més llargs i quan surten a lʼAtlàntic es dirigeixen cap a Amèrica. Gràcies al seguiment per telemetria, vam poder rastrejar lʼèpic viatge de la Thunderbird al llarg de més de 6.000 quilòmetres pel Mediterrani occidental i les aigües de lʼÀfrica occidental», destaca lʼexpert David March, membre de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio).

«Aquesta tortuga ens va sorprendre en creuar lʼestret de Gibraltar, una zona desafiadora pels forts corrents i lʼalta densitat de trànsit marí, fet que podria provocar un alt risc de col·lisió amb vaixells», detalla David March, membre també del Centre dʼEcologia i Conservació (CEC) de la Universitat dʼExeter (Regne Unit).

«El fet que la Thunderbird sʼhagi desplaçat fins a lʼÀfrica occidental sʼexplica perquè una petita part de les tortugues presents a la Mediterrània occidental provenen de lʼarxipèlag de Cap Verd, on retornen quan són adultes», explica Lluís Cardona, professor de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i membre de lʼIRBio.

Un gran periple per la Mediterrània

El marcatge de la tortuga Thunderbird via satèl·lit també va proporcionar dades sobre la profunditat on es trobava el queloni, de manera que lʼequip de recerca va poder esbrinar que la tortuga passava la major part del temps a la superfície mentre nedava per la Mediterrània, i va passar a bussejar a prop del fons del mar al llarg de la costa de lʼÀfrica occidental.

Les actualitzacions periòdiques que proporcionava el dispositiu de la Thunderbird van desaparèixer el febrer del 2021. Finalment, el 17 de març es va rebre lʼúltim senyal amb un posicionament a terra molt pròxim al port principal de Dakar (Senegal). «Tot això ens suggeria que la tortuga va ser capturada de manera accidental per un vaixell pesquer, probablement dʼarrossegament», apunta March.

«Sempre és una tasca difícil saber què fa que el dispositiu deixi de transmetre dades, de manera que hem comprovat les dades de telemetria per obtenir més informació sobre possibles causes», continua lʼexpert. «Després de comprovar que la bateria i els seus sensors funcionaven correctament, vam utilitzar el portal Global Fishing Watch per superposar la trajectòria de la tortuga amb els vaixells pesquers», detalla.

«No sabem si la Thunderbird va ser alliberada viva després de la captura o va morir a conseqüència de lʼesdeveniment de captures accessòries», conclou lʼinvestigador.

Una doble amenaça sobre la població de tortugues marines

Actualment, lʼequip del projecte utilitza dades per satèl·lit sobre els moviments de vaixells i treballa amb entitats col·laboradores al Senegal per intentar trobar lʼembarcació que va atrapar la tortuga, amb lʼesperança dʼobtenir més informació sobre el destí final de la Thunderbird.

«Existeix molta pesca no regulada o il·legal a lʼÀfrica occidental i estem treballant amb els agents locals i les comunitats de pescadors per adaptar els equips i mètodes de pesca per minimitzar les captures accessòries de tortugues marines», explica lʼexpert Ahmed Diame, de Birdlife International. «També treballem per identificar els principals punts dʼinterès de captures accessòries, com ara el lloc on es va capturar aquesta tortuga», especifica.

«El viatge èpic de la Thunderbird il·lustra dues de les principals amenaces a què sʼenfronten moltes espècies marines: quedar atrapades en arts de pesca fantasma i captures accessòries a les pesqueries industrials», assenyala David March. «Cal abordar amb urgència aquestes greus problemàtiques per limitar lʼimpacte que tenen en moltes espècies i ecosistemes marins», alerta.

Per aquest motiu, la Universitat de Barcelona i Birdlife Internacional han engegat un projecte finançat per la Fundació MAVA per avaluar i reduir les captures accessòries de tortugues i aus marines a lʼÀfrica occidental. «El corrent marí de les Canàries és un aflorament clau per a moltes espècies dʼocells marins i tortugues, i també per a molts dels ocells marins que crien a Europa i passen lʼhivern en aigües de lʼÀfrica occidental i moren atrapats en arts de pesca, sovint de flotes pesqueres europees», subratlla el director del projecte, Jacob González-Solís, catedràtic de Zoologia i membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals i de lʼIRBio.

La Thunderbird va ser marcada en el marc del programa de Tortugues Oceanogràfiques, una iniciativa conjunta de la ICTS SOCIB, lʼONG Alnitak, la Fundació Palma Aquarium i la Universitat dʼExeter, amb el suport del Servei Nacional de Pesca Marina de lʼAdministració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units (NOAA-NMFS). La trajectòria dʼaquestes tortugues es pot seguir a través del visor web de la ICTS SOCIB:

 

Vídeo (Save The Med)