Talent de batxillerat per a la UB

Notícia | Acadèmic
(08/03/2024)
Tal com ha donat a conèixer el Departament de Recerca i Universitats, la UB és la primera universitat catalana en nombre d’estudiants que hi han accedit amb matrícula d’honor de batxillerat en l’assignació del 2023, amb un total de 663 alumnes.
​​​​​​​
La segona universitat ha estat la UAB, amb 438 estudiants, i la tercera, la UPC, amb 410 estudiants.
Notícia | Acadèmic
08/03/2024
Tal com ha donat a conèixer el Departament de Recerca i Universitats, la UB és la primera universitat catalana en nombre d’estudiants que hi han accedit amb matrícula d’honor de batxillerat en l’assignació del 2023, amb un total de 663 alumnes.
​​​​​​​
La segona universitat ha estat la UAB, amb 438 estudiants, i la tercera, la UPC, amb 410 estudiants.
El centre que més estudiants ha rebut ha estat Medicina, amb un total de 86 estudiants (56 al Campus Clínic i 30 al Campus Bellvitge), seguit de Ciències Biomèdiques, amb 62; Física, amb 57; Farmàcia, amb 33, i Enginyeria Biomèdica i Matemàtiques, amb 26 estudiants.

En paraules de la vicerectora de Política Acadèmica, Pilar Delgado, «aquest fet és un motiu de satisfacció i un desafiament, ja que és imprescindible assegurar que aquests alumnes disposin dels recursos educatius necessaris per continuar avançant en aquest camí cap a l’excel·lència». En aquest sentit, ha palesat que «les raons per les quals els estudiants amb matrícula d’honor escullen els graus relacionats amb ciències de la salut i ciències de la Universitat de Barcelona són variades, com és ara el prestigi (és la primera de l’Estat en diversos rànquings internacionals), les oportunitats per al desenvolupament d’habilitats tècniques i analítiques (amb aules de simulació o laboratoris amb la darrera tecnologia) i de recerca (som una universitat intensiva en recerca en tots els àmbits del coneixement i amb un alt impacte internacional), així com la percepció dels estudiants de poder donar un servei a la societat».

Els estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat o en un cicle formatiu de grau superior es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats durant el primer curs del primer any dels estudis universitaris oficials.

Sobre aquest percentatge, el director de l’Àrea de Suport Academicodocent, Antoni Forés, afegeix que «en 72 de les 93 ofertes que teníem en la preinscripció, hi tenim alguna matrícula d’honor. La nostra universitat suposa el 25,82 % de l’assignació total, i els 669 alumnes amb matrícula representen el 31,23 % dels assignats al sistema». Així mateix, posa de manifest que «el nostre caràcter generalista atreu talent en totes les disciplines. I que en aquelles en què competim amb d’altres, mantenim el nivell alt». «Som els que més en tenim, perquè som també els que tenim més assignació», conclou.
La Universitat de Barcelona és la que acull més alumnes de batxillerat amb matrícula d’honor.
Pel que fa als graus d’humanitats i ciències socials, que rebran un total de 173 alumnes, la vicerectora opina que «sovint es creu que els graus d’humanitats i ciències socials són menys atractius que els de l’àmbit de la tecnologia, l’enginyeria o la salut, però, en alguns casos, no és exactament així. El grau en Dret i el grau en Administració i Direcció d’Empreses reben un nombre semblant d’alumnes amb matrícula d’honor de batxillerat als graus en Odontologia i Enginyeria Química».

​​​​​​​En aquest sentit, manifesta que «la irrupció de les intel·ligències artificials (IA) requereix, necessàriament, el pensament crític i humanístic que proporcionen disciplines com la història, la filosofia, l’arqueologia, l’antropologia o la geografia, i és feina de tots donar valor als seus programes de formació, a les seves sortides professionals i a la importància que tenen per a la societat en general».
​​​​​​​
«La Universitat de Barcelona té la capacitat d’atreure no només els estudiants més talentosos i provinents de l’excel·lència acadèmica prèvia, sinó també els que destaquen pel seu compromís a fer contribucions significatives per a la societat», ha conclòs.