Suplementar amb calcitriol pacients amb insuficiència renal sʼassocia amb una important reducció de mort per COVID-19

 
 
Recerca
(18/05/2021)

Segons revela un estudi publicat a la revista dʼaccés obert Biomedicines, la forma activa de la vitamina D —el calcitriol aconsegueix reduir de manera significativa la mort per COVID-19 de pacients afectats amb insuficiència renal avançada. Lʼequip de recerca està format per experts de la Corporació Sanitària Parc Taulí-UAB, la Universitat de Barcelona, lʼInstitut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM) i lʼAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS).

 

 
 
Recerca
18/05/2021

Segons revela un estudi publicat a la revista dʼaccés obert Biomedicines, la forma activa de la vitamina D —el calcitriol aconsegueix reduir de manera significativa la mort per COVID-19 de pacients afectats amb insuficiència renal avançada. Lʼequip de recerca està format per experts de la Corporació Sanitària Parc Taulí-UAB, la Universitat de Barcelona, lʼInstitut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM) i lʼAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS).

 

En lʼestudi, de caràcter observacional i fet a Catalunya, hi han participat 8.076 pacients adults suplementats amb calcitriol durant els darrers mesos abans de la pandèmia. Mitjançant tècniques estadístiques, sʼha comparat aquests pacients amb una població de característiques similars pel que fa a edat, sexe, comorbiditats o altres tractaments concomitants rebuts.

La recerca ha demostrat que els malalts que prenien calcitriol tenien un 34 % menys de probabilitat de morir per COVID-19 que els malalts no tractats. «Aquesta reducció de mortalitat va ser del 43 % en els pacients que patien insuficiència renal avançada, mentre que en els malalts amb bona funció renal, la reducció de la mortalitat només es va observar si prenien dosis altes del fàrmac», assenyala Joaquim Oristrell, membre del Parc Taulí i investigador principal de lʼestudi. 

«La importància de la troballa està en el fet que, fins ara, els estudis efectuats amb altres derivats de la vitamina D, com el colecalciferol o el calcifediol, sʼhan fet amb pocs pacients i, en general, no han detectat cap reducció apreciable en la mortalitat per COVID-19», destaca Maria Grau, experta del Departament de Medicina de la UB, que ha coliderat lʼestudi.

Tal com conclouen els investigadors, «aquest estudi apunta al fet que el calcitriol, que és la forma hormonal activa de la vitamina D, tindria més potencial que altres derivats de la vitamina D per frenar les formes greus de COVID-19». No obstant això, també adverteixen que el calcitriol pot induir hipercalcèmia i no sʼhauria dʼadministrar sense supervisió mèdica. Dʼaltra banda, el benefici es va observar sobretot en els malalts amb insuficiència renal avançada, de manera que cal fer més estudis per saber amb seguretat si també pot ser útil a la població sense insuficiència renal.
 

Referència de lʼestudi:

Oristrell, J.; Oliva, J. C.; Subirana, I.; Casado, E.; Domínguez, D.; Toloba, A.; Aguilera, P.; Esplugues, J.; Fafian, P.; Grau, M. «Association of calcitriol supplementation with reduced COVID-19 mortality in patients with chronic kidney disease: a population-based study». Biomedicines, 2021, 9(5), 509. DOI: 10.3390/biomedicines9050509