Solidaritat UB participa en un projecte sobre tractament dʼaigües a les zones urbanes dʼÀsia

Depuradora al Vietnam.
Depuradora al Vietnam.
Institucional
(27/10/2021)

La qualitat de lʼaigua és un repte crític al continent asiàtic en el context dʼuna creixent industrialització i urbanització i del canvi climàtic. Les solucions basades en la natura (NBS, per les seves sigles en anglès), com ara les zones humides construïdes, els biofiltres, els jardins pluvials o els parcs flotants, podrien tenir un paper important en la reducció de la contaminació de les aigües urbanes.

 

Depuradora al Vietnam.
Depuradora al Vietnam.
Institucional
27/10/2021

La qualitat de lʼaigua és un repte crític al continent asiàtic en el context dʼuna creixent industrialització i urbanització i del canvi climàtic. Les solucions basades en la natura (NBS, per les seves sigles en anglès), com ara les zones humides construïdes, els biofiltres, els jardins pluvials o els parcs flotants, podrien tenir un paper important en la reducció de la contaminació de les aigües urbanes.

 

Ara, la Fundació Solidaritat UB participarà en un nou projecte de tractament dʼaigües basat en la natura a les zones urbanes de Sri Lanka, les Filipines i el Vietnam, liderat per la Universitat RMIT (Austràlia) i finançat per la Xarxa Àsia-Pacífic per a la Recerca del Canvi Global, del qual la Fundació nʼés soci per proporcionar assessorament tècnic.

Des del 2010, Solidaritat UB té una llarga experiència en la gestió sostenible de recursos hídrics. Ha treballat en la creació dʼuna planta de tractament dʼaigües residuals a la badia de Ha Long i en la gestió sostenible dʼaigües residuals i serveis de sanejament a Saint-Louis (Senegal).

Més informació