Solidaritat UB participa en el projecte Inow Asia per a la gestió sostenible de lʼaigua al sud-est asiàtic

En la reunió de llançament del projecte hi van participar representants d’institucions europees d’educació superior i universitats de Cambodja, Laos i el Vietnam.
En la reunió de llançament del projecte hi van participar representants d’institucions europees d’educació superior i universitats de Cambodja, Laos i el Vietnam.
Institucional
(05/03/2021)

El projecte de cooperació Inow Asia: desenvolupament de programes de formació multinivell innovadors per als nous professionals líders en aigua del sud-est asiàtic (2021-2024), emmarcat en el programa Erasmus+, va mantenir els dies 25 i 26 de febrer la seva reunió virtual de llançament. Hi van participar una trentena de persones, entre membres de les entitats europees sòcies del projecte i representants de les universitats dels tres països asiàtics participants.

En la reunió de llançament del projecte hi van participar representants d’institucions europees d’educació superior i universitats de Cambodja, Laos i el Vietnam.
En la reunió de llançament del projecte hi van participar representants d’institucions europees d’educació superior i universitats de Cambodja, Laos i el Vietnam.
Institucional
05/03/2021

El projecte de cooperació Inow Asia: desenvolupament de programes de formació multinivell innovadors per als nous professionals líders en aigua del sud-est asiàtic (2021-2024), emmarcat en el programa Erasmus+, va mantenir els dies 25 i 26 de febrer la seva reunió virtual de llançament. Hi van participar una trentena de persones, entre membres de les entitats europees sòcies del projecte i representants de les universitats dels tres països asiàtics participants.

La Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona és un dels socis del projecte Inow Asia, coordinat per la Universitat de Girona. La iniciativa sʼha creat per col·laborar amb universitats de Cambodja, Laos i el Vietnam en la formació de postgrau en el camp de la gestió integrada i innovadora dels recursos hídrics i el desenvolupament sostenible. El marc per implementar-ho són màsters i programes de doctorat que ja existeixen al sud-est asiàtic. En concret, els centres amb què col·labora el projecte són lʼInstitut de Tecnologia de Cambodja i la Universitat de Battambang (Cambodja), la Universitat Nacional de Laos i la Universitat Souphanouvong (Laos), i la Universitat de Ciències de la Universitat Nacional de Vietnam-Hanoi i la Universitat de Can Tho (Vietnam).

A part dels problemes convencionals relacionats amb el subministrament dʼaigua potable i el sanejament, els països de la costa sud-est dʼÀsia han dʼafrontar greus reptes que afecten la salut i les activitats econòmiques de la població. En són la causa lʼescassetat dràstica de subministrament dʼaigua, la manca de sanejament, les sequeres i inundacions greus, la desforestació i les amenaces a la biodiversitat.

En la reunió de llançament dʼInow Asia, Antonina Torrens (Solidaritat UB-Universitat de Barcelona) va liderar la sessió sobre la xarxa de laboratoris de vida orientats a lʼaigua (water oriented living labs, WOLL) que es vol crear als campus de les universitats asiàtiques. Els WOLL són entorns reals dʼexperimentació, orientats a lʼaigua, que tenen la implicació i el compromís de les diverses parts interessades (estudiants, empreses i autoritats de lʼaigua). A més, serveixen com a laboratori de camp per desenvolupar, provar i validar solucions que incloguin la implementació de tecnologies i la seva combinació amb nous models de negoci i polítiques innovadores basades en el valor de lʼaigua.

Al final de la trobada es van acordar les tasques per als primers sis mesos de projecte, en què la Fundació Solidaritat UB té un rol principal com a líder, conjuntament amb la Universitat de Battambang. En la fase de preparació del projecte, Solidaritat UB recopilarà i avaluarà tota la informació i les necessitats de les entitats sòcies, incloent-hi les necessitats del mercat laboral, per tal dʼimplementar els mòduls formatius i els WOLL. A més, identificarà el conjunt dʼagents que sʼhan dʼinvolucrar en la iniciativa.


Més de deu anys dʼexperiència en la gestió sostenible dels recursos hídrics

Més enllà de la preparació dʼInow Asia, la Fundació Solidaritat UB també tindrà un paper important en el disseny dels WOLL i, bàsicament, centrarà la seva tasca en la formació i la transferència de coneixements en aigua, higiene i sanejament, i en economia circular en la gestió del cicle de lʼaigua. Aquesta transferència serà possible gràcies als més de deu anys dʼexperiència de lʼentitat en projectes WASH (water, sanitation and hygiene), que han promogut solucions basades en la natura per la gestió sostenible dels recursos hídrics a països com el Senegal i el Vietnam. En aquest últim país, entre el 2010 i el 2013, Solidaritat UB va contribuir a crear una planta de tractament dʼaigües residuals industrials amb sistemes ecològics a la badia de Halong. Aquesta infraestructura, dins de la tipologia de zones humides construïdes, es va convertir en la primera del seu gènere al sud-est asiàtic.