Sʼobre la tercera convocatòria del programa dʼajuts Connecta UB

 
 
Institucional
(19/05/2020)

Aquest dimecres, 20 de maig, sʼobre el termini per presentar les sol·licituds a la tercera convocatòria del programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. La iniciativa sʼadreça a estudiants amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per continuar lʼactivitat acadèmica virtual. Lʼobjectiu és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

 
 
Institucional
19/05/2020

Aquest dimecres, 20 de maig, sʼobre el termini per presentar les sol·licituds a la tercera convocatòria del programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. La iniciativa sʼadreça a estudiants amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per continuar lʼactivitat acadèmica virtual. Lʼobjectiu és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

Els requisits per optar-hi són els mateixos que en la convocatòria anterior: estar cursant estudis oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB i acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19. Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica no sobrepassar les quantitats de renda familiar establertes en la convocatòria i trobar-se en situacions com atur de la persona sol·licitant o dʼalgun membre de la unitat familiar que aportava anteriorment ingressos, tancament de lʼactivitat econòmica principal de lʼestudiant o de la unitat familiar, o malaltia greu o decés dʼalgun membre de la unitat familiar amb afectació econòmica per a la persona sol·licitant.

Igual que en les dues convocatòries anteriors, hi ha tres modalitats dʼajut: la cessió dʼús temporal dʼun ordinador portàtil, una connexió bàsica dʼInternet i les dues peticions conjuntament. Aquesta tercera convocatòria disposa dʼuns recursos inicials de 35 ordinadors portàtils i 34 connexions USB. Les sol·licituds sʼhan de presentar a través del formulari telemàtic que hi ha a lʼapartat dʼajuts i subvencions de la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona, on també es publicarà la resolució, un cop exhaurides les existències.

Un total de 277 ajuts concedits fins ara

En la primera convocatòria de Connecta UB, que tenia una dotació de pressupost de la Universitat de 100.000 euros, es van concedir 208 ajuts. En aquella ocasió, només hi van poder optar estudiants que tinguessin una beca general (Ministeri), una beca Equitat en el tram 1 (AGAUR) o una bkUB (modalitat A). La segona convocatòria es va obrir a més alumnat i va concedir un total de 69 ajuts a estudiants de titulacions oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB que acreditessin trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la crisi sanitària. Aquesta segona convocatòria de Connecta UB, a més de rebre fons de la mateixa Universitat, també va obtenir recursos del fons Supera COVID-19, dʼaccions TIC sobre bretxa digital, del Banc Santander.

El programa dʼajuts Connecta UB està obert a la col·laboració dʼempreses, institucions i particulars que vulguin contribuir, mitjançant la fórmula de micromecenatge, a lʼampliació dels ajuts (número de compte: ES17 2100 3642 1722 0016 2234; concepte de lʼingrés: «Programa Connecta UB»).