Sʼinaugura el primer màster de la CHARM-EU

 
 
Acadèmic
(31/08/2021)

Dijous, 2 de setembre, a les 11:00, tindrà lloc la inauguració del primer màster de la CHARM-EU: Reptes Globals per a la Sostenibilitat. Aquesta és, també, una de les primeres experiències acadèmiques en el marc del projecte de les universitats europees cofinançat pel programa Erasmus+.

Lʼacte, conduït per la directora acadèmica del màster, Catherine Comiskey, es podrà seguir de manera virtual mitjançant el canal de Youtube de la CHARM-EU. Hi intervindrà el ministre dʼUniversitats, Manuel Castells, i hi participaran els rectors de les cinc institucions que constitueixen lʼaliança CHARM-EU: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

 
 
Acadèmic
31/08/2021

Dijous, 2 de setembre, a les 11:00, tindrà lloc la inauguració del primer màster de la CHARM-EU: Reptes Globals per a la Sostenibilitat. Aquesta és, també, una de les primeres experiències acadèmiques en el marc del projecte de les universitats europees cofinançat pel programa Erasmus+.

Lʼacte, conduït per la directora acadèmica del màster, Catherine Comiskey, es podrà seguir de manera virtual mitjançant el canal de Youtube de la CHARM-EU. Hi intervindrà el ministre dʼUniversitats, Manuel Castells, i hi participaran els rectors de les cinc institucions que constitueixen lʼaliança CHARM-EU: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

 

Tal com posa en relleu el rector, Joan Guàrdia, que clourà lʼacte de dijous, «la inauguració dʼaquest màster és una fita cabdal, tant per a la CHARM-EU com per a la nostra institució i el conjunt del sistema universitari, per diversos motius: dʼuna banda, perquè ens permet testar nous models docents que posen al centre la necessitat de donar resposta als reptes globals que tenim (com ara lʼemergència climàtica, la crisi de refugiats o la governança de la IA) com a element prioritari que vertebra la formació de lʼalumnat. De lʼaltra, perquè promou i facilita la col·laboració interuniversitària a escala europea i, com a institució que constantment coordina la nostra vinculació amb la ciutat i el país amb una activitat marcadament internacional, aquestes aliances són el nostre espai de referència present i, sobretot, futur. Finalment, perquè ens permet provar noves maneres dʼentendre i gestionar la universitat, des de lʼadministració, passant per la recerca, fins a la docència. Una experiència que, com prova el fet de ser la primera aliança a engegar un programa de màster, a més ha estat tot un èxit».

El màster de Reptes Globals per a la Sostenibilitat de la CHARM-EU sʼadreça a persones graduades en qualsevol disciplina i amb diferents formacions, que vulguin adquirir coneixements avançats sobre sostenibilitat abordant reptes socials reals i globals (com ara els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i el Pacte verd europeu) i se centra a reconciliar la humanitat amb el planeta. El curs sʼimparteix en formats presencials i híbrids, i sʼobté un títol oficial atorgat conjuntament per les cinc universitats membres de la CHARM-EU. Les activitats internacionals, com la mobilitat de lʼalumnat, són centrals en el màster, com un instrument crucial per millorar la qualitat de tots els seus processos dʼensenyament i aprenentatge.

La comissionada del rector per a la CHARM-EU, Núria Casamitjana, assegura que «aquest màster contribuirà a crear una nova generació de professionals profundament compromesos a respondre als reptes socials mitjançant iniciatives col·laboratives i que defensen fermament la sostenibilitat per fer dʼaquest món un lloc millor». A més, permetrà posar en pràctica els principis dʼaquesta universitat europea liderada per la UB: la mobilitat com a essència dʼun programa internacional innovador, flexible i inclusiu, i un pla dʼestudis basat en la recerca i enfocat als reptes.

La directora acadèmica del màster i professora del Trinity College de Dublín, Catherine Comiskey, explica que «dues de les característiques principals que fan que aquest màster sigui innovador i gratificant en el terreny personal són que ofereix una carpeta digital amb els assoliments de lʼalumnat i que els dona lʼoportunitat de col·laborar en desafiaments de la vida real».

A hores dʼara hi ha una vuitantena dʼalumnes inscrits de procedència molt variada. Aproximadament la meitat dels quals venen de lʼàmbit de les ciències socials, lʼeconomia i el dret; gairebé un trenta per cent tenen formació en ciència, tecnologia i salut, i la resta venen de lʼàrea de les humanitats.

Des de la CHARM-EU, a més del màster, es treballa en el desenvolupament de  diferents accions amb lʼobjectiu de dissenyar un nou model universitari que esdevingui un exemple mundial de bones pràctiques per millorar la qualitat, la competitivitat internacional i lʼatractiu de lʼeducació superior europea.