Sessió ordinària del Claustre: dimarts, 20 de juliol

 
 
Institucional
(19/07/2021)

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest dimarts, 20 de juliol, a les 8:30 en primera convocatòria, i a les 9:00 en segona convocatòria. La sessió es desenvoluparà de manera virtual amb lʼordre del dia següent:

 
 
Institucional
19/07/2021

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, convoca una sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc aquest dimarts, 20 de juliol, a les 8:30 en primera convocatòria, i a les 9:00 en segona convocatòria. La sessió es desenvoluparà de manera virtual amb lʼordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de lʼacta de la sessió del dimecres 15 de juliol de 2020.

2. Informe del rector.

3. Informe de la situació econòmica de la UB.

4. Informe de la directora general del Grup UB.

5. Model de docència de la Universitat de Barcelona.

6. Presentació de lʼestat del projecte CHARM-EU i futures opcions.

7. Memòria informe del síndic de greuges, curs 2019-2020.

8. Torn obert de paraules.