Sessió extraordinària del Consell de Govern de la UB

Notícia | Institucional
(12/12/2023)
El dimecres 13 de desembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària. La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe.
Notícia | Institucional
12/12/2023
El dimecres 13 de desembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona està convocat a una sessió extraordinària. La sessió serà telemàtica i es podrà seguir en directe.
La sessió d’aquest dimecres està convocada a les 11:00 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 11:30. S’hi tractaran qüestions com ara la modificació de l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2021, el 2022 i el 2023, la modificació de la relació de llocs de treball del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS), el calendari laboral o la pròrroga del pressupost de la UB de 2023, entre d’altres.
​​​​​​​
El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB i les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.