Segona fase del projecte de renovació dels webs de les facultats i les escoles de la UB

Web facultat de física
Web facultat de física
Recerca
(25/08/2008)

Aquest estiu s'ha començat la segona fase de la renovació dels webs de les facultats i les escoles de la Universitat de Barcelona. Les facultats participants en la prova pilot han estat les de Farmàcia, Física, Geologia  i Matemàtiques. Actualment s'ha finalitzat la web de Geologia i estan pendents de traducció i correcció les versions en castellà i anglès de Farmàcia, Física i Matemàtiques.

Web facultat de física
Web facultat de física
Recerca
25/08/2008

Aquest estiu s'ha començat la segona fase de la renovació dels webs de les facultats i les escoles de la Universitat de Barcelona. Les facultats participants en la prova pilot han estat les de Farmàcia, Física, Geologia  i Matemàtiques. Actualment s'ha finalitzat la web de Geologia i estan pendents de traducció i correcció les versions en castellà i anglès de Farmàcia, Física i Matemàtiques.

Aquesta segona fase inclou el projecte multilingüístic (català, castellà i anglès), per poder acostar la informació a usuaris d'altres llengües. Les bases del projecte són la separació de continguts per a públic extern i intern, la normalització de «continguts mínims», la integració, el reaprofitament i l'estandardització de processos i l'optimització de recursos.

Les versions multilingües es basen en els continguts per a visitants externs. Són versions bàsicament estables, contenen la presentació i l'oferta del centre i estan subjectes a un protocol de qualitat lingüística. En aquestes versions, l'oferta de primer i segon cicles i postgrau incorpora continguts procedents de les aplicacions informàtiques que gestionen els ensenyaments de la UB (GIGA i GRAD), i els integra amb d'altres de procedents de la mateixa facultat (presentació dels ensenyaments de primer i segon cicles, webs dels màsters). D'altra banda, s'incrementen els continguts creats i mantinguts per unitats transversals (usos i serveis lingüístics, activitats per als estudiants i centres de secundària, captació d'antics alumnes, plànols d'ubicació dels centres, viure a Barcelona).

Pel que fa als continguts per a públic intern, de moment s'inclouen les biblioteques de centre (CRAI) i se segueixen desenvolupant les guies dels ensenyaments (GRAD). Com a novetat, es normalitza la presència dels Serveis Lingüístics i la Xarxa de Dinamització Lingüística en les pàgines d'alumnat, PDI i PAS. L'agrupació de continguts s'orienta a la creació de futurs portals personalitzats per a cada centre, com a evolució dels actuals EspaiPDI, InfoPAS, MónUB i Espai personal.

Amb relació a la primera fase de normalització, en aquesta segona, s'augmenta el nombre de continguts reaprofitats. Un cop finalitzat el procés de traducció i correcció lingüística de les quatre facultats pilot es preveu la implementació del model a les facultats de Dret i de Química.