Resultats del cribratge de COVID-19 a la UB

Cribratge COVID-19 a la Universitat de Barcelona.
Cribratge COVID-19 a la Universitat de Barcelona.
Reportatge | Recerca
(30/06/2021)
La Universitat de Barcelona i l’Hospital Universitari de Bellvitge han publicat un article a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health amb els resultats del cribratge d’infecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia fet el febrer d’aquest any a la comunitat universitària de la UB. Aquest és el primer estudi científic de cribratge de COVID-19 en l’àmbit universitari que es duu a terme a Espanya.
Cribratge COVID-19 a la Universitat de Barcelona.
Cribratge COVID-19 a la Universitat de Barcelona.
Reportatge | Recerca
30/06/2021
La Universitat de Barcelona i l’Hospital Universitari de Bellvitge han publicat un article a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health amb els resultats del cribratge d’infecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia fet el febrer d’aquest any a la comunitat universitària de la UB. Aquest és el primer estudi científic de cribratge de COVID-19 en l’àmbit universitari que es duu a terme a Espanya.

L’estudi, de caràcter transversal, s’ha fet en una mostra de 2.784 membres de la UB. Els principals resultats mostren que la prevalença total de la infecció per SARS-CoV-2, és a dir, amb un positiu en la PCR o en una serologia per detectar anticossos IgG, va ser del 14,9 %. Amb relació a la serologia, es van observar anticossos contra el SARS-CoV-2 en un 12,8 % dels casos. D’altra banda, 44 participants, un 1,6 % del total, van donar positiu en la PCR. Cap participant de l’estudi presentava simptomatologia sospitosa d’infecció per SARS-CoV-2 en el moment de recollir les mostres.

Dels 44 participants asimptomàtics amb PCR positiva, 38 (1,36 % del total de la mostra) també van donar positiu en anticossos. Per tant, només es pot considerar que tinguessin una infecció precoç sis participants, que constitueixen un 0,22 % del total. «Aquests individus, presimptomàtics i probablement amb càrregues virals elevades, són el perfil de transmissors potencials», explica Francisco Ciruela, catedràtic de Farmacologia de la UB i coordinador del projecte.

«Els resultats —continua l’expert— també mostren que encara estem lluny de la immunitat de grup; per tant, mentre esperem la vacunació de la població i l’augment d’aquesta immunitat, cal concentrar-se a identificar i aïllar els casos nous i els seus contactes, així com mantenir els protocols habituals: rentat de mans, distància social, ús de la mascareta».

M. Ángeles Domínguez, professora de Microbiologia de la UB i cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, destaca que sis d’aquests positius per PCR van mostrar el genotip de la variant alpha del virus (VOC 202012/01) descrita per primera vegada al Regne Unit a principis de desembre de 2020. En dos d’aquests sis casos, la detecció d’anticossos va ser positiva, i en els altres quatre casos, negativa. Tots aquests casos es van detectar el febrer de 2021, un període de detecció creixent d’aquesta variant viral a la nostra zona.

Si mirem la prevalença per col·lectius en la prova PCR, el percentatge de positius va ser d’un 2,8 % entre els estudiants, un 1 % en el PAS i un 1,52 % en el PDI, mentre que cap PDI de l’àmbit clínic va donar positiu. Amb relació a la seroprevalença, en el col·lectiu de l’alumnat era del 15,4 %; en el PAS, un 12,9 %; en el PDI, del 9,0 %, i en el PDI clínic, de l’11,8 %. Per tant, «els resultats no mostren diferències entre els diferents col·lectius de la UB, i tampoc es van observar diferències quan es va estimar la prevalença per sexe», apunta Sebastià Videla, professor de la Unitat de Farmacologia de la UB i cap de la Unitat d’Investigació Clínica en Assaigs Clínics del HUB i l’IDIBELL i primer autor de l’article.

En l’estudi hi van participar un total de 3.243 persones de la comunitat UB, tot i que no totes les mostres van ser viables per a l’estudi. En aquell moment, cap de les persones que hi van participar estaven vacunades. Els participants van respondre un qüestionari epidemiològic breu via telemàtica i posteriorment se’ls va fer dues proves: una anàlisi PCR mitjançant una mostra nasal i una analítica de sang per determinar la presència d’anticossos IgG contra el SARS-CoV-2. Aquestes mostres, obtingudes a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i als serveis mèdics de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), es van processar al Servei de Microbiologia del HUB i els resultats es van comunicar als participants mitjançant el canal La Meva Salut del Departament de Salut.

«La participació de l’assistència primària en aquest estudi ha estat imprescindible per tal de comunicar els resultats de PCR positiva als participants i donar els consells necessaris per tallar la cadena de transmissió», explica Marta Sancho, directora de projectes de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent i coordinadora del seguiment dels casos positius per SARS-CoV-2.

El projecte ha rebut el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona i està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020. Els beneficis de la Panera solidària de la UB del 2020 van anar íntegrament destinats a donar suport a aquest estudi.

Referència de l’article

S. Videla, A. Otero, S. Martí-Martí, M. A. Domínguez, N. Fabrellas, M. P. Delgado-Hito, I. Cruz, C. Tebé, T. Vinuesa, F. Ardila, M. Sancho, E. Fernández, M. Figuerola i F. Ciruela. «Prevalence of SARS-CoV-2 infection at the University of Barcelona during the third COVID-19 pandemic wave in Spain»International Journal of Environmental Research and Public Health. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18126526