Resolució del rector sobre mesures excepcionals per a la docència del segon semestre

 
 
Institucional
(03/02/2021)

Davant la situació epidemiològica i la necessitat de planificar dʼuna manera adequada la docència del segon semestre, el rector de la UB, Joan Guàrdia, un cop consultats els degans i les deganes de les facultats i el Consell de lʼAlumnat, ha signat una resolució que estableix un conjunt de mesures excepcionals.

 
 
Institucional
03/02/2021

Davant la situació epidemiològica i la necessitat de planificar dʼuna manera adequada la docència del segon semestre, el rector de la UB, Joan Guàrdia, un cop consultats els degans i les deganes de les facultats i el Consell de lʼAlumnat, ha signat una resolució que estableix un conjunt de mesures excepcionals.

La resolució estableix que tota la docència teòrica de graus, màsters universitaris i postgraus propis del segon semestre del curs 2020-2021 serà virtual fins que el PROCICAT permeti tornar a una modalitat presencial, encara que sigui parcial. Es poden mantenir en format presencial les activitats següents:

 

— Les sortides de camp i les activitats pràctiques. 
— Les activitats docents en què el format virtual no permeti desenvolupar adequadament les competències pròpies de la matèria, segons criteri del centre i del professorat.  
— Les pràctiques externes es poden continuar desenvolupant presencialment segons les previsions contingudes als convenis.

També es flexibilitzen els terminis per acollir-se a lʼavaluació única, i es preveu la possibilitat de fer la sol·licitud fins al darrer dia de la docència. En les assignatures en format no presencial, es recomana que les activitats dʼavaluació continuada també ho siguin.

Les facultats de la UB, després consultar-ho amb els consells dʼestudis o les comissions acadèmiques de màster, podran flexibilitzar els períodes de presentació i defensa dels treballs finals de grau i de màster, o de finalització de les pràctiques externes.

Les mesures establertes per la resolució es revisaran en funció de lʼevolució de la situació sanitària i de les mesures que acordi el Govern de la Generalitat.