Resolució del rector sobre lʼavaluació no presencial

 
 
Institucional
(28/04/2020)

Les Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020, aprovades pel Consell de Govern el 22 dʼabril apunten que, «en prevenció que no puguin dur-se a terme activitats dʼavaluació presencials, en la mesura del possible cal desenvolupar una avaluació sistemàtica que es pugui fer en línia per no impedir que els estudiants puguin ser avaluats i així obtenir una qualificació final. El fet que la docència sʼhagi hagut de fer en formats digitals malgrat que no havia estat planificada en aquesta modalitat, també ens insta a modificar i adequar les formes dʼavaluació de manera alternativa i realista».

Davant la incertesa sobre lʼevolució de la pandèmia, i de manera consensuada amb els degans i les deganes de les facultats de la Universitat de Barcelona, el rector ha resolt acordar que lʼavaluació final (finalització de lʼavaluació continuada i realització de lʼavaluació única) corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 es farà en modalitat no presencial.

 

 
 
Institucional
28/04/2020

Les Directrius generals de funcionament de la docència i lʼavaluació per al curs 2019-2020, aprovades pel Consell de Govern el 22 dʼabril apunten que, «en prevenció que no puguin dur-se a terme activitats dʼavaluació presencials, en la mesura del possible cal desenvolupar una avaluació sistemàtica que es pugui fer en línia per no impedir que els estudiants puguin ser avaluats i així obtenir una qualificació final. El fet que la docència sʼhagi hagut de fer en formats digitals malgrat que no havia estat planificada en aquesta modalitat, també ens insta a modificar i adequar les formes dʼavaluació de manera alternativa i realista».

Davant la incertesa sobre lʼevolució de la pandèmia, i de manera consensuada amb els degans i les deganes de les facultats de la Universitat de Barcelona, el rector ha resolt acordar que lʼavaluació final (finalització de lʼavaluació continuada i realització de lʼavaluació única) corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 es farà en modalitat no presencial.