Resolució del rector per la qual sʼautoritza lʼincrement de la presencialitat en les activitats docents fins al 30 %

 
 
Institucional
(10/03/2021)

El rector, Joan Guàrdia, ha signat amb data de 8 de març una nova resolució relativa a la docència del segon semestre, que sʼadapta a la resolució SLT/612/2021 publicada al DOGC el 6 de març, per la qual sʼautoritza incrementar la presencialitat en les activitats docents fins al 30 % de lʼalumnat de cada centre.

 
 
Institucional
10/03/2021

El rector, Joan Guàrdia, ha signat amb data de 8 de març una nova resolució relativa a la docència del segon semestre, que sʼadapta a la resolució SLT/612/2021 publicada al DOGC el 6 de març, per la qual sʼautoritza incrementar la presencialitat en les activitats docents fins al 30 % de lʼalumnat de cada centre.

Es manté lʼactivitat docent teòrica en format mixt per als estudiants de primer curs de grau en els termes aprovats pels centres i segons la resolució del rector de 9 de febrer. Si algun centre vol incorporar la presencialitat a altres cursos de grau, ho ha de fer en el mateix format i amb les mateixes condicions que en les activitats de primer curs de grau.

També es pot reprendre la presencialitat simultània restringida dels estudis de màster i postgrau, respectant sempre lʼaforament màxim previst i extremant les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla dʼactuació del PROCICAT i al Pla de contingència de la Universitat de Barcelona.