Resolució del rector per la qual es disposen directrius relacionades amb les proves dʼavaluació final no presencial

 
 
Institucional
(07/05/2020)

A més de les diferents pautes, indicacions i recomanacions recollides en documents i acords anteriors, i davant la necessitat dʼinsistir en determinats aspectes per evitar disfuncions en el moment de fer les proves dʼavaluació final no presencial amb les màximes garanties per al professorat i lʼalumnat, el rector ha resolt acordar una sèrie de directrius en atenció a la diversitat de situacions personals de lʼalumnat, així com a les limitacions que afecten les proves no presencials i, fonamentalment, el seu enregistrament.

El document recomana flexibilitat i comunicació entre professorat i alumnat en la preparació de les proves, així com evitar un alt nivell de sincronia i vigilància. També remarca lʼobligació de garantir el dret fonamental a la protecció de dades personals en la identificació acreditativa de lʼalumnat i lʼenregistrament de la prova, per tal de garantir-ne el desenvolupament adequat i lʼexercici del dret de revisió de lʼavaluació. Finalment, també es preveuen els protocols dʼactuació davant possibles incidències de caràcter tècnic durant les proves, i aspectes relacionats amb els procediments de revisió dʼexàmens, requeriments de lʼalumnat amb necessitats específiques o els que es derivin de la situació de crisi sanitària.

 

 
 
Institucional
07/05/2020

A més de les diferents pautes, indicacions i recomanacions recollides en documents i acords anteriors, i davant la necessitat dʼinsistir en determinats aspectes per evitar disfuncions en el moment de fer les proves dʼavaluació final no presencial amb les màximes garanties per al professorat i lʼalumnat, el rector ha resolt acordar una sèrie de directrius en atenció a la diversitat de situacions personals de lʼalumnat, així com a les limitacions que afecten les proves no presencials i, fonamentalment, el seu enregistrament.

El document recomana flexibilitat i comunicació entre professorat i alumnat en la preparació de les proves, així com evitar un alt nivell de sincronia i vigilància. També remarca lʼobligació de garantir el dret fonamental a la protecció de dades personals en la identificació acreditativa de lʼalumnat i lʼenregistrament de la prova, per tal de garantir-ne el desenvolupament adequat i lʼexercici del dret de revisió de lʼavaluació. Finalment, també es preveuen els protocols dʼactuació davant possibles incidències de caràcter tècnic durant les proves, i aspectes relacionats amb els procediments de revisió dʼexàmens, requeriments de lʼalumnat amb necessitats específiques o els que es derivin de la situació de crisi sanitària.