Resolució del rector dʼadopció de mesures excepcionals per contenir el brot epidèmic de COVID-19

 
 
Institucional
(16/10/2020)

Amb data dʼavui, 16 dʼoctubre, el rector Joan Elias ha signat una resolució que recull les mesures que són dʼaplicació a la UB per contenir el nou brot de COVID-19 mentre estigui vigent la resolució SLT/2546/2020, de 15 dʼoctubre, de la Generalitat de Catalunya.

El document especifica el pas al format virtual de lʼactivitat docent teòrica presencial. La docència virtual es pot prestar al centre o fora del centre sempre que es pugui garantir la correcta prestació del servei. Les activitats de recerca i de gestió sʼhan de fer a distància sempre que sigui possible.

Alhora, sʼestableix el caràcter preferent del treball a distància per al personal dʼadministració i serveis en aquells llocs de treball on aquest és possible. Com a criteri general, sʼestableix el treball a distància en el 80 % de la jornada (si bé es pot incrementar, excepcionalment, al 100 %).

Per garantir la prestació del servei públic dʼeducació superior, sʼestableixen serveis mínims de prestació presencial obligatòria en diverses àrees i unitats. Així mateix, queden suspeses les celebracions presencials de congressos, convencions i fires, i també les activitats dels bars i restaurants ubicats en edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona (excepte serveis de recollida a lʼestabliment amb cita prèvia).

 

 
 
Institucional
16/10/2020

Amb data dʼavui, 16 dʼoctubre, el rector Joan Elias ha signat una resolució que recull les mesures que són dʼaplicació a la UB per contenir el nou brot de COVID-19 mentre estigui vigent la resolució SLT/2546/2020, de 15 dʼoctubre, de la Generalitat de Catalunya.

El document especifica el pas al format virtual de lʼactivitat docent teòrica presencial. La docència virtual es pot prestar al centre o fora del centre sempre que es pugui garantir la correcta prestació del servei. Les activitats de recerca i de gestió sʼhan de fer a distància sempre que sigui possible.

Alhora, sʼestableix el caràcter preferent del treball a distància per al personal dʼadministració i serveis en aquells llocs de treball on aquest és possible. Com a criteri general, sʼestableix el treball a distància en el 80 % de la jornada (si bé es pot incrementar, excepcionalment, al 100 %).

Per garantir la prestació del servei públic dʼeducació superior, sʼestableixen serveis mínims de prestació presencial obligatòria en diverses àrees i unitats. Així mateix, queden suspeses les celebracions presencials de congressos, convencions i fires, i també les activitats dels bars i restaurants ubicats en edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona (excepte serveis de recollida a lʼestabliment amb cita prèvia).