Repte KAI: fer nedant els 120 quilòmetres de la Costa Brava a favor de la protecció mediambiental

El llançament del projecte KAI s’iniciarà amb el repte de fer nedant sense parar els 120 quilòmetres del litoral de la Costa Brava.
El llançament del projecte KAI s’iniciarà amb el repte de fer nedant sense parar els 120 quilòmetres del litoral de la Costa Brava.
Recerca
(05/07/2021)

El 21 dʼagost es recorrerà nedant per primer cop la totalitat de la Costa Brava —120 quilòmetres— amb lʼobjectiu de recollir fons per al projecte de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona «Evitem la pesca fantasma». Es farà a través de la iniciativa solidària KAI, una nova línia dʼactuació creada pel club de natació Radikal Swim que, mitjançant reptes desafiadors, vol donar suport a iniciatives locals que afronten els problemes que amenacen mars, oceans i rius.

El llançament del projecte KAI s’iniciarà amb el repte de fer nedant sense parar els 120 quilòmetres del litoral de la Costa Brava.
El llançament del projecte KAI s’iniciarà amb el repte de fer nedant sense parar els 120 quilòmetres del litoral de la Costa Brava.
Recerca
05/07/2021

El 21 dʼagost es recorrerà nedant per primer cop la totalitat de la Costa Brava —120 quilòmetres— amb lʼobjectiu de recollir fons per al projecte de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona «Evitem la pesca fantasma». Es farà a través de la iniciativa solidària KAI, una nova línia dʼactuació creada pel club de natació Radikal Swim que, mitjançant reptes desafiadors, vol donar suport a iniciatives locals que afronten els problemes que amenacen mars, oceans i rius.

El llançament del projecte KAI sʼiniciarà amb el repte de fer nedant sense parar els 120 quilòmetres del litoral de la Costa Brava. Ho farà lʼequip de nedadors del mateix club Radikal Swim, liderats per Gerard Alemany, que recorrerà la distància prevista dʼentre 115 i 120 quilòmetres sense parar ni sortir de lʼaigua. La previsió és nedar fins a quaranta hores seguides. Algunes de les dificultats principals a lʼhora dʼassolir aquest repte poden ser els bancs de meduses, haver de nedar durant una nit sencera, lʼexposició prolongada a lʼalta salinitat —que pot produir la inflamació de zones toves i de les vies respiratòries i alimentàries—, la preparació mental i la variabilitat de les condicions de vent i onatge de la Costa Brava.

Aquest repte unirà institucions, empreses, marques i persones compromeses amb la salut mediambiental de lʼoceà com ara la Diputació de Girona, la xarxa de Municipis de la Costa Brava i les seves comunitats locals, la Direcció General de Pesca, la Federació Catalana de Natació, la Universitat de Barcelona i lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB. Lʼobjectiu final és abordar conjuntament la problemàtica que afecta el mar de la Costa Brava, a fi de projectar-se al món com un model de sostenibilitat i donar el màxim suport al projecte «Evitem la pesca fantasma» de la Universitat de Barcelona en la seva tasca de protegir els fons marins de la Costa Brava.

«Evitem la pesca fantasma»: un projecte per protegir el medi ambient marí

El projecte «Evitem la pesca fantasma» és una iniciativa per reduir lʼimpacte de les arts de pesca perdudes (APP) als fons marins a Catalunya, que són trampes mortals per a la biodiversitat. Sota la coordinació científica de Bernat Hereu, professor de la Facultat de Biologia i de lʼIRBio, el projecte està impulsat per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya.

«La pesca fantasma és un fenomen habitual al litoral que causa un efecte de pesca constant i recurrent en la vida marina. La captura fantasma es pot allargar durant setmanes —fins i tot anys— i pot afectar també espècies protegides com el corall vermell», detalla Hereu, que és professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB.

En aquesta lluita contra els efectes de les APP en el medi marí, la col·laboració de les confraries de pescadors és decisiva. Molts pescadors artesanals han col·laborat activament en la detecció i extracció dʼarts de pesca perdudes. En el marc del projecte, sʼhan pogut recuperar més de 130 arts de pesca abandonades al litoral català i sʼha pogut evitar, així, lʼimpacte que tenen sobre els fons i la biodiversitat marina.

Objectiu: recaptar 50.000 euros per evitar la pesca fantasma a la Costa Brava

Més enllà del vessant esportiu, lʼobjectiu dʼaquest repte és mitigar el problema urgent que suposa la pesca fantasma aconseguint fons per al projecte de la Universitat de Barcelona «Evitem la pesca fantasma». Es vol reduir lʼimpacte de les APP en més de setanta espècies bentòniques, incloent-hi un gran nombre de peixos i crustacis, així com en espècies sèssils amb un important paper ecològic i estructural (gorgònies, corall vermell, esponges, briozous, algues arborescents).

Lʼobjectiu del projecte és recaptar 50.000 euros per finançar lʼús dʼun vehicle submarí no tripulat dirigit per control remot (remotely operated vehicle o ROV). Aquest vehicle serà decisiu per millorar lʼeficiència del projecte, atès que permet reduir el temps dʼimmersió i augmentar significativament la superfície de prospecció. A més, la localització exacta de les arts de pesca perdudes mitjançant un ROV permetrà als submarinistes fer les extraccions dʼuna manera més eficient i segura. Es preveu aconseguir extreure, com a mínim, el doble dʼAPP a lʼany (50 APP/any).

Consulteu més informació sobre la campanya per recollir fons al portal web Mecenes UB.

Projecte KAI: amb visió al futur

La voluntat de Radikal Swim és continuar sumant més reptes en altres zones a través de KAI per donar suport a projectes locals enfocats a solucionar lʼimpacte de factors dʼestrès global de lʼoceà. En paral·lel, es vol conscienciar dʼaquesta qüestió la comunitat dʼamants del mar i de la natació en aigües obertes, buscar la col·laboració dʼempreses i institucions amb valors de sostenibilitat, desenvolupar lʼR+D+I amb centres de recerca i dur a terme altres col·laboracions a favor de la protecció dels oceans.