Recomanacions i recursos per a lʼavaluació no presencial

 
 
Acadèmic
(21/04/2020)

Els vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document Recomanacions i recursos per a lʼavaluació no presencial. La finalitat dʼaquesta guia és descriure recursos i eines perquè el professorat de la Universitat de Barcelona pugui adaptar lʼavaluació de les activitats presencials al context virtual.

Val a dir que en el Document de treball sobre lʼavaluació universitària no presencial, aprovat per les dotze universitats catalanes, es recull que lʼassoliment competencial és lʼeix del progrés acadèmic i que aquest es produeix de manera gradual al llarg de tota la titulació, on lʼavaluació no és la finalitat sinó lʼestratègia per garantir aquests assoliments. Per tant, els estudiants no han dʼaprendre per superar una avaluació, sinó que lʼavaluació és el procés que ha de regular lʼaprenentatge a partir de les evidències aportades.

Des dʼaquesta perspectiva, les activitats dʼavaluació planificades en la modalitat presencial sʼhan dʼadaptar al nou context dʼuna manera eficaç i ajustada a la realitat del context. Per aquest motiu, en la guia es recullen propostes, formats i models de proves per orientar el professorat en aquest escenari sobtat de docència en línia.

 

 
 
Acadèmic
21/04/2020

Els vicerectorats de Docència i dʼOrdenació Acadèmica i Qualitat han elaborat el document Recomanacions i recursos per a lʼavaluació no presencial. La finalitat dʼaquesta guia és descriure recursos i eines perquè el professorat de la Universitat de Barcelona pugui adaptar lʼavaluació de les activitats presencials al context virtual.

Val a dir que en el Document de treball sobre lʼavaluació universitària no presencial, aprovat per les dotze universitats catalanes, es recull que lʼassoliment competencial és lʼeix del progrés acadèmic i que aquest es produeix de manera gradual al llarg de tota la titulació, on lʼavaluació no és la finalitat sinó lʼestratègia per garantir aquests assoliments. Per tant, els estudiants no han dʼaprendre per superar una avaluació, sinó que lʼavaluació és el procés que ha de regular lʼaprenentatge a partir de les evidències aportades.

Des dʼaquesta perspectiva, les activitats dʼavaluació planificades en la modalitat presencial sʼhan dʼadaptar al nou context dʼuna manera eficaç i ajustada a la realitat del context. Per aquest motiu, en la guia es recullen propostes, formats i models de proves per orientar el professorat en aquest escenari sobtat de docència en línia.