Raúl Ramos pren possessió del càrrec de vicerector de Política dʼInternacionalització

Raúl Ramos.
Raúl Ramos.
Institucional
(08/02/2022)

Avui el catedràtic dʼEconomia Aplicada Raúl Ramos ha pres possessió del càrrec de vicerector de Política dʼInternacionalització de la UB. Substitueix Markus González Beilfuss, recentment nomenat subsecretari dʼUniversitats. 

La recerca de Ramos se centra en lʼanàlisi del mercat laboral, i focalitza en les desigualtats salarials, la migració i lʼatur. Pertany al Grup de Recerca dʼAnàlisi Quantitativa Regional (AQR-IREA) de la UB i és membre del centre de recerca alemany IZA, dedicat a lʼeconomia del treball, i de la Global Labor Organization. Fins ara ocupava el càrrec de vicedegà de Recerca de la Facultat dʼEconomia i Empresa.

Raúl Ramos.
Raúl Ramos.
Institucional
08/02/2022

Avui el catedràtic dʼEconomia Aplicada Raúl Ramos ha pres possessió del càrrec de vicerector de Política dʼInternacionalització de la UB. Substitueix Markus González Beilfuss, recentment nomenat subsecretari dʼUniversitats. 

La recerca de Ramos se centra en lʼanàlisi del mercat laboral, i focalitza en les desigualtats salarials, la migració i lʼatur. Pertany al Grup de Recerca dʼAnàlisi Quantitativa Regional (AQR-IREA) de la UB i és membre del centre de recerca alemany IZA, dedicat a lʼeconomia del treball, i de la Global Labor Organization. Fins ara ocupava el càrrec de vicedegà de Recerca de la Facultat dʼEconomia i Empresa.

 

Entre les competències del Vicerectorat de Política dʼInternacionalització hi ha les relacions i els convenis internacionals de la UB, i les polítiques dʼinternacionalització de la institució, entre dʼaltres. Arran dʼaquest canvi de vicerector, sʼha decidit integrar el Vicerectorat dʼInternacionalització a lʼÀrea de Coneixement, amb els vicerectorats de Recerca; dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència, i de Doctorat i Personal Investigador en Formació. El rector, Joan Guàrdia, ha explicat que, un cop finalitzada lʼaproximació transversal plantejada pel vicerector González Beilfuss durant el primer any de mandat, ara cal apostar per la generació i la gestió global del coneixement.

En el mateix acte, ha pres possessió del càrrec de degà de la Facultat de Química Miquel Vidal, reelegit en el càrrec, així com lʼequip deganal del centre. 

Nova delegada tècnica per a la LERU

Dʼaltra banda, Francesca Gallego ha estat nomenada delegada tècnica del rector com a tècnica superior (senior officer) de la UB a la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU). Els senior officers són el primer punt de contacte de les universitats amb la LERU: actuen com a lligam principal i com a coordinadors entre el Secretariat General de la LERU i els representants que cada universitat designa per als diferents grups dʼexperts. 

Francesca Gallego és doctora en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser investigadora postdoctoral a lʼEscola Federal Politècnica de Zuric (ETH Zürich), té un màster en Gestió de la Ciència i és postgraduada en Bases de la Política i la Gestió Universitària. Treballa com a tècnica adscrita al Vicerectorat de Recerca.