Quinze anys de col"laboració entre la Facultat de Dret de la UB i l'Escola de Dret de la Universitat de Puerto Rico

(29/07/2008)

L'Aula Magna de la Facultat de Dret acollirà, el dijous 10 de juliol a les 11.30 h, un acte per commemorar el quinzè aniversari de la col·laboració entre aquest centre i l'Escola de Dret de la Universitat de Puerto Rico. Fruit d'aquesta col·laboració és el programa de doble titulació entre les dues facultats, que permet a l'alumnat que el segueix obtenir, un cop acaba l'ensenyament, el títol de llicenciat en Dret amb validesa tant a Espanya com als Estats Units, amb la qual cosa té la possibilitat d'exercir en ambdós països.

29/07/2008

L'Aula Magna de la Facultat de Dret acollirà, el dijous 10 de juliol a les 11.30 h, un acte per commemorar el quinzè aniversari de la col·laboració entre aquest centre i l'Escola de Dret de la Universitat de Puerto Rico. Fruit d'aquesta col·laboració és el programa de doble titulació entre les dues facultats, que permet a l'alumnat que el segueix obtenir, un cop acaba l'ensenyament, el títol de llicenciat en Dret amb validesa tant a Espanya com als Estats Units, amb la qual cosa té la possibilitat d'exercir en ambdós països.

Durant l'acte, hi intervindran el degà de la Facultat de Dret de la UB Enoch Albertí i el degà de l'Escola de Dret de la Universitat de Puerto Rico Roberto P. Aponte Toro. També hi assistiran membres de l'associació de col·legis professionals American Bar Association.

Per obtenir la doble titulació, l'alumnat ha de superar, primerament, un procés de selecció. Els estudiants de la UB que segueixin el programa han d'estudiar un any a la Universitat de Puerto Rico, on hi han de cursar de 32 a 35 crèdits, i han de tornar a Barcelona per estudiar l'últim any. Al seu torn, l'alumnat de la Universitat de Puerto Rico ha de cursar els dos primers anys a la Universitat d'origen, després un any a la Universitat de Barcelona i, finalment, ha de tornar a Puerto Rico per cursar el darrer any. En acabar els estudis, l'alumnat de les dues universitats obté el grau de Juris Doctor de la Universitat de Puerto Rico i el títol de Dret de la Universitat de Barcelona.