QuantumCAT: accelerant lʼaplicació de les tecnologies quàntiques

 
 
Recerca
(20/10/2020)

Les tecnologies quàntiques, basades en propietats úniques de la física quàntica, ofereixen capacitats sense precedents per a les aplicacions modernes de la societat de la informació. Les societats actuals sʼestan preparant per a la irrupció de tecnologies noves i disruptives que aviat significaran un canvi de paradigma, concretament en la seguretat i privacitat de les comunicacions via Internet.

En aquesta línia, a Catalunya sʼha creat un hub de tecnologies quàntiques anomenat QuantumCAT. Lʼobjectiu és promoure projectes de transferència tecnològica i innovació amb noves tecnologies quàntiques que puguin tenir un impacte industrial i social a curt i mitjà termini.

La UB participa en les parts de simulació i computació quàntiques del projecte a través dʼinvestigadors de la Facultat de Física i de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB: Montserrat Guilleumas, Bruno Julià, Sofyan Iblisdir, Maria Moreno Cardoner, José Ignacio Latorre, Ricardo Mayol i Luca Tagliacozzo.

Més informació

 

Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignat al programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (QuantumCAT 001-P-001644). També té el suport de la Secretaria dʼUniversitats i Recerca del Departament dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a clústers de tecnologies emergents dedicats a la valorització i transferència de resultats de recerca.

 

 
 
Recerca
20/10/2020

Les tecnologies quàntiques, basades en propietats úniques de la física quàntica, ofereixen capacitats sense precedents per a les aplicacions modernes de la societat de la informació. Les societats actuals sʼestan preparant per a la irrupció de tecnologies noves i disruptives que aviat significaran un canvi de paradigma, concretament en la seguretat i privacitat de les comunicacions via Internet.

En aquesta línia, a Catalunya sʼha creat un hub de tecnologies quàntiques anomenat QuantumCAT. Lʼobjectiu és promoure projectes de transferència tecnològica i innovació amb noves tecnologies quàntiques que puguin tenir un impacte industrial i social a curt i mitjà termini.

La UB participa en les parts de simulació i computació quàntiques del projecte a través dʼinvestigadors de la Facultat de Física i de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la UB: Montserrat Guilleumas, Bruno Julià, Sofyan Iblisdir, Maria Moreno Cardoner, José Ignacio Latorre, Ricardo Mayol i Luca Tagliacozzo.

Més informació

 

Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignat al programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (QuantumCAT 001-P-001644). També té el suport de la Secretaria dʼUniversitats i Recerca del Departament dʼEmpresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a clústers de tecnologies emergents dedicats a la valorització i transferència de resultats de recerca.