La UB commemora 20 anys d’avaluació de l’activitat docent i en planteja les línies de futur

Notícia | Acadèmic
(24/11/2023)

Cal fer un reconeixement institucional de la docència a les universitats i de la tasca per avaluar-ne la qualitat. Aquest convenciment es va expressar nombroses vegades durant la jornada commemorativa dels vint anys d’avaluació de l’activitat docent del professorat a la Universitat de Barcelona. Durant les sessions, es va reflexionar sobre els futurs canvis en la manera de dur a terme aquesta avaluació i en les seves implicacions per a les universitats, en concret per a la carrera dels docents.

Notícia | Acadèmic
24/11/2023

Cal fer un reconeixement institucional de la docència a les universitats i de la tasca per avaluar-ne la qualitat. Aquest convenciment es va expressar nombroses vegades durant la jornada commemorativa dels vint anys d’avaluació de l’activitat docent del professorat a la Universitat de Barcelona. Durant les sessions, es va reflexionar sobre els futurs canvis en la manera de dur a terme aquesta avaluació i en les seves implicacions per a les universitats, en concret per a la carrera dels docents.

La UB ha fet coincidir aquesta commemoració amb la publicació d’un nou espai web sobre avaluació docent, que conté tota la informació necessària per participar en el procés d’avaluació explicada de manera didàctica, així com les darreres novetats i les dades principals de les convocatòries d’avaluació docent que s’han fet fins ara.

El vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador, Ernest Abadal, va intervenir en la inauguració de la jornada per remarcar la diversitat d’indicadors i d’evidències que actualment inclou l’avaluació de la docència. A més, va fer valer la tasca de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB (CADUB) i va defensar la importància de dedicar «un reconeixement institucional de la docència» amb iniciatives com ara les càtedres per excel·lència docent.

Per la seva banda, la vicerectora de Política Docent, Conxita Amat, va recordar que la finalitat d’avaluar l’activitat docent és «la millora de la docència, orientada que els estudiants generin aprenentatges de qualitat». També va emfasitzar la necessitat d’una «carrera acadèmica equilibrada», que reconegui l’activitat de recerca, de docència i de gestió. Va destacar, igualment, la importància de tenir un sistema robust i fiable per a l’avaluació de la docència, així com la necessitat d’oferir incentius a la tasca docent i de disposar de recursos i instal·lacions adequats per dur-la a terme.

A continuació, Idoia Fernández va informar de l’actualització del programa d’avaluació de l’activitat docent que han iniciat a la Universitat del País Basc. Va comentar els diferents estàndards que s’hi utilitzen i va explicar que han establert quatre nivells de professorat, que s’assoleixen a mesura que es va desenvolupant l’activitat docent al llarg de la carrera acadèmica: primer hi ha un llindar mínim, amb els criteris de qualitat que cal garantir en qualsevol situació; després es passa a un segon nivell, de bona qualitat docent, i els darrers nivells corresponen a l’excel·lència i al lideratge en docència universitària. Finalment, Fernández va recordar la importància d’una mirada a llarg termini per implementar millores en l’avaluació docent i la rellevància del suport de la institució. «Millors professors significa millors universitats», va concloure.

Més de 8.000 docents avaluats a la UB

En una taula rodona posterior, Rosa M. Nonell, presidenta de la CADUB, va reivindicar la necessitat de disposar de més incentius, tant per a l’activitat docent com per a les persones a càrrec de l’avaluació d’aquesta tasca.

Dolors Baena i Patrícia Martínez, responsables de l’avaluació docent des del Gabinet Tècnic del Rectorat, van explicar com funciona el procés d’avaluació docent a la UB i com ha millorat els darrers vint anys, tant en l’aspecte tècnic i procedimental com pel que fa a la difusió entre el professorat. Així mateix, van presentar algunes xifres per il·lustrar la dimensió de la tasca desenvolupada les dues darreres dècades: de 17.324 docents potencialment avaluables, la CADUB n’ha avaluat el 56 %, que són els que s’hi han presentat voluntàriament. En total, doncs, han participat en el procés 8.321 docents, el 95 % dels quals han estat avaluats favorablement.

Rosa Nonell va concloure amb alguns reptes de futur de la UB, com ara la redacció d’un nou manual d’avaluació docent o l’articulació dels diferents actors implicats en el procés d’avaluació.

La jornada es va tancar amb una altra taula rodona, formada per Rosa M. Nonell; Jaume Valls, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), i els exvicerectors de la UB Ramon Alemany i Miquel Martínez. S’hi van plantejar diversos reptes de futur i es va destacar que l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) ha indicat l’oportunitat que les universitats creïn un marc de desenvolupament professional docent.

D’una banda, Jaume Valls va posar en relleu el paper capdavanter de l’agència catalana en aquestes qüestions i va assegurar que ara és un bon moment per iniciar canvis en l’avaluació de la docència. D’altra banda, Rosa Nonell va apuntar que aquests canvis han de ser una «transició acordada i acompanyada». Miquel Martínez, al seu torn, va remarcar que en docència cal «parlar en clau d’equip docent i no en clau individual: l’espai natural del desenvolupament professional és el departament, l’equip docent». I Ramon Alemany va subratllar que és necessari tenir un model educatiu previ a l’avaluació docent, i va posar sobre la taula que l’avaluació docent s’ha d’adaptar a un professorat cada cop més heterogeni, provinent de diversos països.

La jornada completa es pot veure en aquest enllaç.

Galeria multimèdia

Durant les jornades es van lliurar les distincions del Consell Social a la qualitat docent, que van reconèixer el professor Jordi Mundó, en la modalitat individual, i el Grup d’Innovació Docent Consolidat d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa (ANDES), en la modalitat de grup.