Publicada la ʻMemòria 2018-2019ʼ de la UB

Portada de la Memòria 2018-2019.
Portada de la Memòria 2018-2019.
Institucional
(31/03/2020)

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2018-2019. El document recull les principals dades de la institució en el darrer curs, així com les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement, posant de manifest la seva presència en la societat i lʼesfera internacional. La publicació es complementa amb informació estadística sobre la Universitat que es pot consultar a la web de la Memòria.

Portada de la Memòria 2018-2019.
Portada de la Memòria 2018-2019.
Institucional
31/03/2020

La Universitat de Barcelona acaba de publicar la Memòria del curs acadèmic 2018-2019. El document recull les principals dades de la institució en el darrer curs, així com les activitats més destacades desenvolupades en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement, posant de manifest la seva presència en la societat i lʼesfera internacional. La publicació es complementa amb informació estadística sobre la Universitat que es pot consultar a la web de la Memòria.

La Memòria 2018-2019 sʼinicia amb un primer apartat titulat «La Universitat de Barcelona, avui», en el qual es donen les principals magnituds que caracteritzen la institució i es glossen els trets que defineixen la identitat de la UB: pública, centenària i urbana, referent, ètica i transparent, generalista i pluridisciplinària, compromesa socialment, excel·lent en docència, intensiva en recerca, internacional, i emprenedora i innovadora. A continuació, la publicació es divideix en quatre blocs temàtics: «La Universitat compromesa amb la societat», que descriu iniciatives vinculades a la transparència, lʼètica, la sostenibilitat i el bon govern, així com les activitats institucionals, culturals i solidàries; «La Universitat líder en formació», que recull lʼoferta acadèmica i els serveis de suport a la docència; «La Universitat capdavantera en recerca», que analitza lʼactivitat de recerca i la transferència de tecnologia, coneixement i innovació, i «Una Universitat internacional», que se centra en lʼactivitat institucional internacional i la mobilitat dels diferents col·lectius universitaris.

Lʼedició dʼenguany presenta una novetat important pel que fa al disseny, amb la incorporació de nous elements gràfics i noves combinacions cromàtiques, així com fotografies i materials gràfics il·lustratius dels continguts. Dʼaltra banda, com en les memòries anteriors, cada capítol incorpora opinions de membres dels diferents col·lectius que integren la comunitat universitària sobre temàtiques pròpies dels seus àmbits dʼactuació. També inclou retalls dʼarticles publicats en mitjans de comunicació que fan referència a les activitats ressenyades.

La publicació ha estat elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i lʼha editat Edicions de la Universitat de Barcelona. Se nʼha fet un tiratge de 225 exemplars de la versió en català, que es distribuiran tant dins de la Universitat com en diversos organismes i institucions vinculats a lʼeducació superior a Catalunya. Igual que lʼany passat, les edicions en castellà i anglès es faran només en suport digital i està previst que estiguin disponibles properament.