Un projecte de recerca de la UB per descontaminar i desinfectar aigües residuals rep un ajut Proof of Concept del Barcelona Deep Tech Node

Notícia | Innovació
(09/01/2024)

El Barcelona Deep Tech Node ha concedit un ajut Proof of Concept a un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona que proposa una solució innovadora per descontaminar i desinfectar aigües residuals: fer servir un reactor electroquímic tubular. La recerca, anomenada Hyperractivity, té com a investigador principal Ignacio Sirés Sadornil, professor de la Facultat de Química de la UB.

 

Notícia | Innovació
09/01/2024

El Barcelona Deep Tech Node ha concedit un ajut Proof of Concept a un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona que proposa una solució innovadora per descontaminar i desinfectar aigües residuals: fer servir un reactor electroquímic tubular. La recerca, anomenada Hyperractivity, té com a investigador principal Ignacio Sirés Sadornil, professor de la Facultat de Química de la UB.

 

L’objectiu dels ajuts, de 225.000 euros en total, és facilitar als projectes seleccionats l’accés a finançament, accelerar-ne el desenvolupament tecnològic i l’estat de maduració, i potenciar la seva sortida al mercat escurçant terminis. A més, permeten encaminar altres aspectes crucials dels projectes de base científica i tecnològica, com ara la realització d’estudis de mercat, la formalització de patents o la presentació en fòrums d’inversió, entre d’altres.

Més informació