La UB lidera un projecte internacional sobre l’impacte socioeconòmic de l’envelliment de la població europea

Notícia | Recerca | Divulgació
(19/12/2023)
Explorar polítiques que ajudin l’anomenada «generació sandvitx» a mantenir les persones del baby-boom, que ara arriben a la jubilació, sense que baixi la taxa de fecunditat ni disminueixi la inversió en educació és un dels objectius del projecte SUSTAINWELL, liderat per la Universitat de Barcelona i finançat pel programa Horitzó Europa. El projecte abordarà l’impacte a mitjà i llarg termini de l’envelliment de la societat pel que fa a la redistribució de la renda.
Notícia | Recerca | Divulgació
19/12/2023
Explorar polítiques que ajudin l’anomenada «generació sandvitx» a mantenir les persones del baby-boom, que ara arriben a la jubilació, sense que baixi la taxa de fecunditat ni disminueixi la inversió en educació és un dels objectius del projecte SUSTAINWELL, liderat per la Universitat de Barcelona i finançat pel programa Horitzó Europa. El projecte abordarà l’impacte a mitjà i llarg termini de l’envelliment de la societat pel que fa a la redistribució de la renda.
SUSTAINWELL vol mesurar quin és el paper del mercat, del govern i de la família a l’hora de proporcionar benestar al llarg del cicle de vida. Per fer-ho, els investigadors combinaran conjunts de dades europees comparables i les integraran en una projecció de microsimulació dinàmica. La principal novetat és, doncs, que l’objectiu és fomentar una visió de les polítiques de benestar al llarg del cicle de la vida tenint en compte les tres possibles maneres de proporcionar benestar: mercat, família i estat del benestar. Per això, d’una banda s’analitzarà com incideixen les polítiques públiques en decisions clau (referents a educació, fecunditat, esforç laboral, producció domèstica, estalvi o jubilació) i de l’altra s’estudiarà quins processos de decisió condueixen a un comportament altruista, beneficiós per al conjunt de la societat.

Amb aquest projecte s’espera poder identificar les oportunitats derivades d’una esperança de vida més llarga i saludable; estudiar les respostes resilients de les persones, les llars i la resta d’actors d’una societat que ha d’encarar els reptes que planteja l’envelliment; avaluar l’impacte de l’envelliment en la desigualtat, i explorar polítiques equilibrades de gènere i cicle de vida que ajudin a mantenir els baby-boomers que es jubilen, sense que disminueixin ni la taxa de fecunditat ni la inversió en educació.

L’envelliment de la població és un dels principals reptes que hauran d’afrontar els països europeus en les properes dècades. El darrer segle s’ha produït una profunda transició demogràfica que ha portat les societats europees des d’altes taxes de fecunditat i mortalitat fins a la situació justament contrària. Aquest canvi demogràfic té múltiples efectes en les societats, que han d’adaptar moltes de les seves estructures a la nova situació. La despesa pública en polítiques de benestar com les pensions, l’assistència sanitària, l’atenció a llarg termini i l’educació es podria veure profundament afectada.

SUSTAINWELL dona suport a la implementació del Pilar Europeu dels Drets Socials, que estableix diversos principis relacionats directament o indirectament amb les àrees afectades per l’envelliment, com ara els ingressos i les pensions per a la vellesa, la salut i l’atenció a llarg termini, la protecció social, la conciliació, l’educació obligatòria i la formació permanent al llarg de la vida.

El projecte adopta un nou enfocament multidisciplinari en diferents ciències bàsiques (neurociència) i socials (economia, demografia, sociologia i ciència política). Es tracta d’una col·laboració entre catorze socis de set països europeus, coordinada per la professora Concepció Patxot, de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. En el projecte també hi participen entitats catalanes com ara la Universitat Autònoma de Barcelona o la Fundació La Caixa.

El projecte està finançat pel programa Horitzó Europa, de la Comissió Europea, i té una durada de quatre anys (de febrer de 2023 a gener de 2027).