La UB lidera un projecte transfronterer per fomentar la participació de les persones ateses pels serveis socials

La posada en marxa del projecte va tenir lloc amb una jornada doble, a l’Edifici Històric i al Campus Mundet de la UB
La posada en marxa del projecte va tenir lloc amb una jornada doble, a l’Edifici Històric i al Campus Mundet de la UB
Notícia | Recerca
(08/04/2024)

La Universitat de Barcelona (UB) lidera el projecte europeu transfronterer coParticiPA, per promoure la participació de les persones en situació de vulnerabilitat en la xarxa de serveis socials, tant bàsics com especialitzats, als territoris limítrofs als dos costats dels Pirineus, a Espanya, Andorra i França. El projecte, que té una durada de tres anys, és dirigit pel Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) de l’Escola de Treball Social de la UB, al capdavant del qual hi ha la investigadora Violeta Quiroga, i té finançament del programa europeu POCTEFA 2021-2027.

La posada en marxa del projecte va tenir lloc amb una jornada doble, a l’Edifici Històric i al Campus Mundet de la UB
La posada en marxa del projecte va tenir lloc amb una jornada doble, a l’Edifici Històric i al Campus Mundet de la UB
Notícia | Recerca
08/04/2024

La Universitat de Barcelona (UB) lidera el projecte europeu transfronterer coParticiPA, per promoure la participació de les persones en situació de vulnerabilitat en la xarxa de serveis socials, tant bàsics com especialitzats, als territoris limítrofs als dos costats dels Pirineus, a Espanya, Andorra i França. El projecte, que té una durada de tres anys, és dirigit pel Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS) de l’Escola de Treball Social de la UB, al capdavant del qual hi ha la investigadora Violeta Quiroga, i té finançament del programa europeu POCTEFA 2021-2027.

La posada en marxa del projecte va tenir lloc amb una jornada doble, a l’Edifici Històric i al Campus Mundet de la UB, en què van prendre part més de cent persones procedents de diferents administracions, entitats socials i universitats de les tres regions.

El projecte

En els tres anys que durarà coParticiPA, gairebé una trentena d’entitats, institucions formatives i organismes públics treballaran de manera col·laborativa en el disseny, el prototipatge i l’avaluació d’un programa de participació transfronterera. L’objectiu principal és reforçar els lligams comunitaris i fomentar l’empoderament de les persones en situació de vulnerabilitat, per facilitar-ne la implicació activa en la presa de decisions i la gestió dels recursos socials a les comunitats respectives.

El projecte vol incidir en els serveis socials bàsics i en sis àrees especialitzades d’intervenció social: infància i adolescència; envelliment; migració; discapacitat, salut i salut mental; exclusió social i acció comunitària, i formació universitària i continuada.

Accions principals

El projecte coParticiPA té tres línies d’accions principals. En primer lloc, es farà un diagnòstic col·laboratiu a fi d’analitzar les necessitats i capacitats d’acció de tots els agents involucrats (persones ateses, professionals, càrrecs de gestió, etc.) en cadascun dels territoris participants. Aquesta fase inclou un estudi qualitatiu, amb més 1.500 participants de diversos àmbits de la intervenció social, el qual és la base sobre la qual s’ha de construir un programa transfronterer de participació de les persones (PTP-P).

La segona fase del projecte consisteix a crear i fer el «pilotatge» del PTP-P. Aquest procés inclou desenvolupar una eina digital per a processos d’intervenció promoguts per diversos agents, el qual estarà complementat amb una maleta de recursos pedagògics. El pla pilot d’aquesta eina es durà a terme amb més de 1.500 agents de tots els territoris i àrees d’intervenció participants en el projecte.

Finalment, la tercera i última fase del projecte consisteix en un procés d’avaluació de la implementació i els resultats de la prova pilot del PTP-P, la qual ha de servir, a més, per identificar els aspectes clau i els possibles obstacles per transferir-lo a altres territoris.

 
El projecte preveu la construcció i el pilotatge d’un programa transfronterer de participació de les persones.
L’aspecte innovador d’aquest projecte radica en l’objectiu que té d’empoderar les persones ateses pels serveis socials, perquè tinguin poder d’agència per transformar les seves situacions de vulnerabilitat. Per aquest motiu, el projecte aposta per una metodologia basada en el «pensament de dissenyador» (conegut com a design thinking), la qual busca generar solucions col·lectives a partir de la identificació de les necessitats de cada territori i àmbit d’actuació, el testatge d’aquests prototips de solucions i l’avaluació de tot el procés. Tot això es combina amb la consolidació de les xarxes transfrontereres de serveis socials, la compartició de metodologies de treball, i l’intercanvi professional i estudiantil.

Institucions participants

A més de la Universitat de Barcelona, en coParticiPA participen la Universitat de Girona (UdG), la Universitat d’Andorra (UdA), i les institucions franceses FAIRE ESS i Institut Saint-Simon (ISS). Així mateix, el projecte té dos organismes públics associats: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) i el centre de recerca del Govern andorrà, Andorra Recerca + Innovació. Igualment, té com a sòcies cinc entitats especialitzades en la intervenció social (Fundació Idea, Càritas Girona, ARSEAA, ANRAS i Fundació Clara Rabassa) i la Fundació iSocial, que hi contribuirà amb el desenvolupament de solucions digitals. Finalment, més enllà d’aquests socis principals, el projecte compta amb el suport de vint-i-quatre entitats associades.

 

Galeria multimèdia

El projecte coParticiPA està liderat per la investigadora Violeta Quiroga. A la foto, amb el vicerector de Recerca Jordi Garcia (esquerra).