La Panera Solidària de la UB recapta més de cinc mil euros per a la salut mental dels joves

Notícia | Solidaritat
(20/12/2023)
La Panera Solidària de la UB ha assolit enguany una recaptació de 5.168 € amb 2.584 participacions. Els diners recaptats es destinaran al projecte Bengala de l’Associació Arep, una iniciativa adreçada a joves d’entre 15 i 29 anys de la ciutat de Barcelona que pateixen problemes de salut mental i que requereixen acompanyament psicològic. Aquest projecte ofereix atenció psicològica individual tant als joves com a les seves famílies, així com un grup de gestió emocional per tal que els joves adquireixin habilitats bàsiques de consciència i maneig emocional.

​​​​​​​En paraules de la directora d’Arep Sílvia Vidal: «Amb la iniciativa d’enguany de la Universitat de Barcelona, i la implicació de la vostra comunitat a través de la Panera Solidària, es possibilitarà que a través d’Arep, s’ampliïn les hores d’atenció psicològica individualitzada que ofereix el servei Bengala. Més nois i més noies podran gaudir d’aquest acompanyament».
Notícia | Solidaritat
20/12/2023
La Panera Solidària de la UB ha assolit enguany una recaptació de 5.168 € amb 2.584 participacions. Els diners recaptats es destinaran al projecte Bengala de l’Associació Arep, una iniciativa adreçada a joves d’entre 15 i 29 anys de la ciutat de Barcelona que pateixen problemes de salut mental i que requereixen acompanyament psicològic. Aquest projecte ofereix atenció psicològica individual tant als joves com a les seves famílies, així com un grup de gestió emocional per tal que els joves adquireixin habilitats bàsiques de consciència i maneig emocional.

​​​​​​​En paraules de la directora d’Arep Sílvia Vidal: «Amb la iniciativa d’enguany de la Universitat de Barcelona, i la implicació de la vostra comunitat a través de la Panera Solidària, es possibilitarà que a través d’Arep, s’ampliïn les hores d’atenció psicològica individualitzada que ofereix el servei Bengala. Més nois i més noies podran gaudir d’aquest acompanyament».

Els guanyadors de la novena edició de la Panera Solidària de la UB han estat: 

Panera Tió: Mònica Alcaide Aguilar, membre del personal tècnic, de gestió i d’administració de serveis.  

Panera Neula: Francesc Xavier Riera Hernández, membre del personal docent i investigador.  

Panera Galet: Meritxell Milla Bret, membre del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis. 

Panera Pessebre: María Jesús Rodríguez Pérez, membre del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis. 

La Universitat de Barcelona agraeix la participació de la comunitat universitària, així com de les empreses i els serveis de la UB que han aportat els productes que componen les quatre paneres solidàries. 

Edicions anteriors 

En la primera edició de la Panera Solidària es van recaptar 1.838 €, que es van destinar a un projecte —impulsat i gestionat per la Fundació Solidaritat UB— dʼinserció sociolaboral i de foment de la interculturalitat mitjançant lʼagricultura urbana i de proximitat, adreçat a joves de 18 a 25 anys de lʼeix del Besòs i el Barcelonès Nord. En concret, els diners recaptats van servir per posar en marxa una iniciativa dʼinserció prelaboral amb una quinzena de joves de Santa Coloma de Gramenet amb alt risc dʼexclusió social, a través de la formació en conreus dʼhorta en zones urbanes. 

En la segona edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.274 €, que es van destinar a La Marató de TV3, dedicada a lʼictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. Amb aquests diners es van finançar projectes de recerca biomèdica dʼexcel·lència seleccionats per la Fundació La Marató de TV3. 

Un any després, en la tercera edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.684 €, que es van destinar al programa Hospital Amic de lʼObra Social de Sant Joan de Déu. Aquests diners van servir per millorar lʼexperiència dels infants hospitalitzats i fer-la tan positiva com fos possible amb diverses activitats (pallassos dʼhospital, artteràpia i tallers de grafit, musicoteràpia i tallers de cant, voluntaris i intervencions assistides amb gossos). 

En la quarta edició de la Panera Solidària es van recaptar 5.314 €, que es van destinar a lʼObra Social Sant Joan de Déu, concretament a un projecte per millorar el diagnòstic i la rehabilitació dels infants amb paràlisi cerebral. Lʼobjectiu principal del projecte consistia a desenvolupar una plataforma de suport al diagnòstic cognitiu de pacients amb trastorns motors. 

El 2019, la cinquena edició de la Panera Solidària va recaptar 3.496 €, que es van destinar al Programa de suport de la UB a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, coordinat per la Fundació Solidaritat UB, per promoure lʼaccés dʼaquest col·lectiu a lʼeducació superior. 

En la sisena edició de la Panera Solidària es van recaptar 5.456 €, que es van destinar al projecte de recerca que investiga lʼimpacte de la COVID-19 a la Universitat «Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics», vinculat al programa Mecenes UB i promogut per la UB i lʼHospital Universitari de Bellvitge. 

En la setena edició de la Panera Solidària es van recaptar 4.878 €, que es van destinar a la prevenció del fracàs i abandonament escolar per mitjà del programa Petit UBinding, que detecta dificultats lectores dʼinfants en edats primerenques i hi intervé des de la fase inicial. 

En la vuitena edició de la Panera Solidària es va assolir un rècord de recaptació (7.140 €) i de participació respecte a totes les edicions anteriors d’aquest programa solidari. Els diners es van destinar al projecte Llatzeret dʼArrels Fundació per ajudar les persones que viuen als carrers de la ciutat de Barcelona.