Olfacte artificial per controlar la qualitat dels aliments

La metodologia s’ha validat en mostres de pernil ibèric. Imatge: Grup AGR-287 (UCO)
La metodologia s’ha validat en mostres de pernil ibèric. Imatge: Grup AGR-287 (UCO)
Recerca
(11/11/2021)

Un equip liderat per Santiago Marco, catedràtic del Departament dʼEnginyeria Electrònica de la UB i membre de lʼIBEC, ha optimitzat una tècnica capaç dʼanalitzar a escala molecular les substàncies presents en lʼaroma dels aliments. Dʼaquesta manera, han fet possible diferenciar, en mostres de pernil ibèric, entre les que provenien de porcs alimentats amb gla o amb pinso.

 

La metodologia s’ha validat en mostres de pernil ibèric. Imatge: Grup AGR-287 (UCO)
La metodologia s’ha validat en mostres de pernil ibèric. Imatge: Grup AGR-287 (UCO)
Recerca
11/11/2021

Un equip liderat per Santiago Marco, catedràtic del Departament dʼEnginyeria Electrònica de la UB i membre de lʼIBEC, ha optimitzat una tècnica capaç dʼanalitzar a escala molecular les substàncies presents en lʼaroma dels aliments. Dʼaquesta manera, han fet possible diferenciar, en mostres de pernil ibèric, entre les que provenien de porcs alimentats amb gla o amb pinso.

 

Lʼaroma dels aliments és un dels principals indicadors de la seva qualitat i, a més, pot proporcionar informació sobre les etapes de la seva producció. Lʼanàlisi de les aromes mitjançant tècniques modernes ofereix alternatives a lʼavaluació humana, i és una eina robusta i fiable per detectar fraus, com els que tenen lloc amb certa freqüència en el mercat del pernil ibèric, lʼoli d'oliva, la mel o els vins.

Una de les tècniques més potents i prometedores en el camp de la caracterització dʼaromes en aliments és la cromatografia de gasos-espectrometria de mobilitat iònica (GC-IMS, per les seves sigles en anglès). Aquesta tecnologia és ràpida, efectiva i econòmica, i opera amb instruments de fàcil transport. Però malgrat els seus múltiples avantatges, lʼanàlisi de les dades en cru generades amb aquesta metodologia és altament complexa, la qual cosa acaba dificultant i limitant lʼús que seʼn fa.

Ara, una recerca ha permès desenvolupar nous procediments per analitzar dades GC-IMS dʼaromes en aliments, i obre la possibilitat de construir analitzadors a mida per verificar la qualitat i lʼautenticitat de productes alimentaris dʼalt valor.

Els resultats dʼaquesta recerca, duta a terme juntament amb investigadors de la Universitat de Còrdova, sʼha publicat recentment a la revista Sensors, en un article que presenta tota la metodologia desenvolupada, des del processament de les dades en cru fins a la caracterització final de la mostra. Per validar-la, els investigadors han estat capaços de predir el règim alimentari dels porcs (glans o pinso) en mostres de pernil ibèric.

Més informació