Obren centres i instal·lacions de la UB per a la realització dʼactivitats de recerca i altres serveis imprescindibles

 
 
Institucional
(17/05/2020)

Un cop aprovades les mesures de flexibilització de les restriccions per lʼestat dʼalarma en matèria dʼuniversitats, ciència i innovació, la Universitat de Barcelona inicia el Pla de desescalada del confinament amb lʼobertura dʼalguns centres, edificis i instal·lacions per a la realització de tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles que no es poden dur a terme a distància. En la resolució del rector sʼordena lʼobertura parcial, a partir del dilluns 18 de maig per a la seva preparació i del dimarts 19 per a lʼaccés del personal autoritzat, de les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (Campus de Diagonal i de Torribera), Física, Geografia i Història, Medicina (Campus de Bellvitge i Clínic), Psicologia i Química. També sʼinclou lʼobertura dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), lʼOficina de Registre del Pavelló Rosa, i les de suport als òrgans de govern a lʼEdifici Històric.

 

 
 
Institucional
17/05/2020

Un cop aprovades les mesures de flexibilització de les restriccions per lʼestat dʼalarma en matèria dʼuniversitats, ciència i innovació, la Universitat de Barcelona inicia el Pla de desescalada del confinament amb lʼobertura dʼalguns centres, edificis i instal·lacions per a la realització de tasques de recerca i de prestació de serveis imprescindibles que no es poden dur a terme a distància. En la resolució del rector sʼordena lʼobertura parcial, a partir del dilluns 18 de maig per a la seva preparació i del dimarts 19 per a lʼaccés del personal autoritzat, de les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (Campus de Diagonal i de Torribera), Física, Geografia i Història, Medicina (Campus de Bellvitge i Clínic), Psicologia i Química. També sʼinclou lʼobertura dels Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), lʼOficina de Registre del Pavelló Rosa, i les de suport als òrgans de govern a lʼEdifici Històric.