Oberts els terminis per presentar sol·licituds als programes dʼajuts Connecta UB i bkUB

 
 
(06/10/2020)

Ja es poden presentar sol·licituds per al programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes de grau i màster amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per seguir lʼactivitat acadèmica virtual. El programa, iniciat el curs passat arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia, té com a objectiu continuar contribuint a mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats en el curs 2020-2021, en el qual sʼimparteix un model de docència mixta, presencial i en línia.

 
 
06/10/2020

Ja es poden presentar sol·licituds per al programa dʼajuts Connecta UB, adreçat a alumnes de grau i màster amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per seguir lʼactivitat acadèmica virtual. El programa, iniciat el curs passat arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia, té com a objectiu continuar contribuint a mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats en el curs 2020-2021, en el qual sʼimparteix un model de docència mixta, presencial i en línia.

Les modalitats dʼajut són les mateixes que en les convocatòries anteriors: es pot sol·licitar la cessió dʼús temporal dʼun ordinador portàtil, dʼuna connexió bàsica dʼInternet, o les dues peticions conjuntament.

Hi poden optar els alumnes que estiguin cursant estudis oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB. Les persones sol·licitants han dʼacreditar que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i han dʼhaver sol·licitat la beca general o dʼequitat. La convocatòria dels ajuts estarà oberta fins que sʼexhaureixin les existències dʼordinadors i connexions.

Connecta UB està obert a les col·laboracions a través del programa Mecenes UB, de manera que les aportacions que es rebin permetran augmentar el nombre dʼordinadors i connectivitats disponibles, i per tant, que hi hagi més estudiants que seʼn puguin beneficiar.

El segon semestre del curs passat van optar al programa Connecta UB un total de 390 estudiants.

Nova edició del programa bkUB

La UB continua un curs més amb el programa bkUB, adreçat a alumnes de grau i màster amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. A partir del 13 dʼoctubre es poden presentar les sol·licituds per a la nova edició programa.

La Universitat de Barcelona va crear el bkUB lʼany 2013 per garantir que cap estudiant amb capacitat i mèrit deixés la universitat per motius econòmics. Es tracta dʼuns ajuts que complementen el sistema de beques públic. Cada any sʼadequa la convocatòria a les diferents necessitats o circumstàncies. Dʼaquesta manera, el curs passat va allargar el termini de presentació de sol·licituds per poder recollir lʼaugment de peticions provinents de la situació de pandèmia.

El programa bkUB inclou diverses modalitats, com ara alumnes amb situacions sobrevingudes de dificultat econòmica, ajuts per cobrir el cost dels crèdits matriculats per segona vegada i alumnes de màster que no poden gaudir de la beca general del Ministeri per incompliment de requisits acadèmics. Cada any sʼhan beneficiat una mitjana dʼuns 500 estudiants en les diferents modalitats.