Oberta la matrícula per als cursos de la Unitat dʼIgualtat

 
 
Acadèmic
(09/09/2021)

La Universitat de Barcelona, a través de la Unitat dʼIgualtat i en col·laboració amb lʼInstitut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), ha convocat una oferta formativa sobre violències masclistes per al segon semestre del 2021, entre els mesos de setembre i novembre. La formació, finançada pel Pacte dʼEstat contra la violència de gènere, consta de sis cursos adreçats tant a lʼalumnat com al PDI i al PAS de la UB. Són gratuïts i sʼimparteixen en línia, a través del Campus Virtual. A més, com a novetat, lʼIDP-ICE també ofereix un curs dirigit al PDI per elaborar plans docents amb perspectiva de gènere. La matrícula ja és oberta, i es mantindrà fins a la data dʼinici dels cursos.

 

 
 
Acadèmic
09/09/2021

La Universitat de Barcelona, a través de la Unitat dʼIgualtat i en col·laboració amb lʼInstitut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), ha convocat una oferta formativa sobre violències masclistes per al segon semestre del 2021, entre els mesos de setembre i novembre. La formació, finançada pel Pacte dʼEstat contra la violència de gènere, consta de sis cursos adreçats tant a lʼalumnat com al PDI i al PAS de la UB. Són gratuïts i sʼimparteixen en línia, a través del Campus Virtual. A més, com a novetat, lʼIDP-ICE també ofereix un curs dirigit al PDI per elaborar plans docents amb perspectiva de gènere. La matrícula ja és oberta, i es mantindrà fins a la data dʼinici dels cursos.

 

Dins lʼoferta formativa adreçada als tres col·lectius (alumnat, PDI i PAS), trobem el Curs de violència de gènere i interseccionalitat en línia (del 4 al 30 dʼoctubre), que es dirigeix preferentment al personal de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i el curs Tipus de violències, conceptes, normatives i realitats (del 18 octubre al 7 novembre). Aquests cursos estan reconeguts amb 1 crèdit ECTS, igual que el Curs bàsic dʼigualtat de gènere, no discriminació i violències (del 20 de setembre al 15 dʼoctubre). Aquest darrer curs té la particularitat que sʼimparteix en format escrit i àudio, per possibilitar la participació de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura.

Per a lʼalumnat sʼha programat, a més, el curset dʼun dia Violències masclistes a la universitat, com les identifiquem i com intervenim?, que sʼofereix també al PDI. Antonia Rayó, professora de la Facultat de Psicologia i tècnica del Servei dʼAtenció a Víctimes del Delicte de lʼInstitut de Treball Social i Serveis Socials, serà lʼencarregada dʼimpartir aquest curs a lʼalumnat el dia 16 de novembre, en sessió de matí, i el 18, en sessió de tarda. Al seu torn, Alba Alfageme, psicòloga especialitzada en violència sexual, ho farà al PDI en una única sessió de tarda, el 16 de novembre.

Al voltant del Protocol de la UB per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes, sʼha organitzat el curs Violència masclista i protocol de la Universitat de Barcelona. Tindrà lloc del 4 al 30 dʼoctubre i sʼadreça al PDI i al PAS, especialment a les persones que integren les comissions dʼigualtat dels centres, així com a comandaments, caps dʼunitats i serveis, i càrrecs acadèmics i administratius.

Lʼoferta formativa es completa amb el taller Idees, exemples i eines per desenvolupar plans docents amb perspectiva de gènere (28 de setembre), que organitza lʼIDP-ICE i que sʼadreça exclusivament al PDI.

Consulteu lʼoferta completa de cursos.