Oberta la matrícula als cursos de la Unitat dʼIgualtat

 
 
Acadèmic
(21/07/2020)

La Universitat de Barcelona, a través de la Unitat dʼIgualtat, ha convocat una oferta formativa sobre violències masclistes per al segon semestre del 2020, entre els mesos de setembre i desembre. La formació, finançada pel Pacte dʼEstat contra la Violència de Gènere, consta de nou cursos que sʼadrecen tant a lʼalumnat com al PDI i el PAS de la UB. Són gratuïts i sʼofereixen majoritàriament en línia, a través del Campus Virtual. La matrícula ja està oberta fins a la data dʼinici dels cursos.

 
 
Acadèmic
21/07/2020

La Universitat de Barcelona, a través de la Unitat dʼIgualtat, ha convocat una oferta formativa sobre violències masclistes per al segon semestre del 2020, entre els mesos de setembre i desembre. La formació, finançada pel Pacte dʼEstat contra la Violència de Gènere, consta de nou cursos que sʼadrecen tant a lʼalumnat com al PDI i el PAS de la UB. Són gratuïts i sʼofereixen majoritàriament en línia, a través del Campus Virtual. La matrícula ja està oberta fins a la data dʼinici dels cursos.

Lʼoferta formativa per a lʼalumnat inclou el Curs dʼautodefensa per a dones (del 14 al 18 de setembre) i el Curs de violència a les xarxes (del 30 de novembre al 18 de desembre). Aquest últim està reconegut amb 1 crèdit ECTS, igual que el Curs bàsic en igualtat de gènere, no discriminació i violències (del 21 de setembre al 2 dʼoctubre), que sʼadreça tant a lʼalumnat com al PAS. A més, aquest darrer curs té la particularitat que sʼimparteix en format escrit i àudio, per tal de possibilitar la participació de les persones amb dificultats visuals, auditives o de lectura.

Completen la formació adreçada a lʼalumnat els cursos Cuidaʼt, cuida (del 5 al 14 dʼoctubre), que enguany arriba a la 3a edició i també està reconegut amb 1 crèdit ECTS, i el curs Dimonis disfressats dʼamor (del 19 al 28 dʼoctubre), que celebra la 2a edició. Aquests cursos abordaran el Protocol de la UB per a la prevenció, la detecció i lʼactuació contra les situacions dʼassetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes.

També al voltant dʼaquest protocol sʼofereixen els cursos Formació de càrrecs acadèmics en matèria de violència masclista (del 16 al 20 de novembre) i el curs dʼAplicació del Protocol de la Universitat de Barcelona per a lʼassetjament masclista (2a edició). Aquest últim sʼadreça al PDI, a les presidències i membres de les comissions dʼigualtat, a càrrecs directius dels diferents centres, i al PAS. El curs, que sʼimpartirà els dies 5 i 6 de novembre en format presencial o en línia, està dissenyat en tres mòduls: un curs bàsic, de 8 hores, i dos mòduls complementaris (Mòdul complementari 1: Marc teòric de la igualtat entre homes i dones i Mòdul complementari 2: Conceptes jurídics complementaris), de 4 hores cadascun, que es poden fer de manera conjunta o separadament.

Per a més informació, consulteu lʼoferta completa de cursos.