Estudiar al Campus Virtual de la UB serà més fàcil i intuïtiu

Notícia | Acadèmic
(08/09/2023)

La navegació pel Campus Virtual de la UB és més fluïda, senzilla i intuïtiva gràcies als recents canvis en la plataforma, que s’ha actualitzat a la versió Moodle 4.x. Entre d’altres millores, s’han simplificat les opcions i el disseny de les seccions, alhora que és possible una major personalització del tauler d’usuari. A més, l’alumnat podrà veure en un ràpid cop d’ull les tasques realitzades i les que queden per fer, de manera que podrà administrar l’aprenentatge de manera més eficaç. D’altra banda, les millores en el Campus Virtual coincideixen amb la impartició en aquesta plataforma d’un nou curs, adreçat a tot l’alumnat nou de la UB, en el qual es donen a conèixer els valors de la institució pel que fa a sostenibilitat, igualtat i ciberseguretat.

Notícia | Acadèmic
08/09/2023

La navegació pel Campus Virtual de la UB és més fluïda, senzilla i intuïtiva gràcies als recents canvis en la plataforma, que s’ha actualitzat a la versió Moodle 4.x. Entre d’altres millores, s’han simplificat les opcions i el disseny de les seccions, alhora que és possible una major personalització del tauler d’usuari. A més, l’alumnat podrà veure en un ràpid cop d’ull les tasques realitzades i les que queden per fer, de manera que podrà administrar l’aprenentatge de manera més eficaç. D’altra banda, les millores en el Campus Virtual coincideixen amb la impartició en aquesta plataforma d’un nou curs, adreçat a tot l’alumnat nou de la UB, en el qual es donen a conèixer els valors de la institució pel que fa a sostenibilitat, igualtat i ciberseguretat.

Els usuaris disposen d’una cronologia i un calendari redissenyats, que mostren de manera més clara els propers esdeveniments i les dates de lliurament de tasques. Des de la zona central de la pantalla, es pot accedir als apartats de participants, qualificacions i competències. Tots els blocs laterals es poden mostrar o no per obtenir més espai a la part central de la pantalla, on hi ha els recursos i les activitats. Una altra incorporació és un cercador de cursos amb filtre per fer seleccions. 

El professorat podrà accedir des de la part central de la pantalla a les diferents opcions per configurar els cursos, que esdevenen més accessibles. Entre les novetats hi ha una major flexibilització a l’hora de gestionar el banc de preguntes, que incorpora recursos com ara la possibilitat de crear noves versions de cada pregunta. A més, hi ha una nova funcionalitat que el professorat pot activar perquè l’alumnat pugui descarregar-se tots els continguts del curs i tenir-ne una còpia, sense haver de desar-los un per un.

Alhora, cal recordar que hi ha petits canvis que afecten determinades funcionalitats: l’eina Zoom se simplifica i només se’n deixa activa la versió 1.3 (que és la més actualitzada i la que inclou més funcionalitats), i s’hi integren l’eina Teams, que molts professors ja estaven utilitzant. Així doncs, el PDI podrà escollir entre Teams o Zoom a l’hora de fer videoconferències en el marc de les assignatures. També s’hi integra la plataforma d'interacció a temps real Wooclap. 

A banda, es desactiva Open Fòrum, ja que les seves funcionalitats també estan disponibles en l’activitat estàndard Fòrum, i el mòdul de tercers H5P es transforma en una activitat estàndard de Moodle: Contingut interactiu H5P.  

Així mateix, cal destacar que, amb la nova versió, s’unifica la imatge gràfica del Campus, de manera que tots els cursos tindran la mateixa aparença institucional.  

El vídeo següent mostra les característiques noves del Campus Virtual de la UB, sempre amb l’objectiu de facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge.