Noves fórmules per enfortir la col·laboració amb lʼInstitut Europeu de la Mediterrània

 
 
Institucional
(04/03/2022)

El director gerent de lʼInstitut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Roger Albinyana, i Lurdes Vidal, directora de lʼàrea de Món Àrab i Islàmic de lʼIEMed, sʼhan reunit amb el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el vicerector de Política dʼInternacionalització, Raúl Ramos. Durant la trobada sʼhan explorat fórmules de cooperació per enfortir la col·laboració entre la UB i lʼIEMed, amb la finalitat de disposar dʼuna oferta formativa més àmplia en lʼàmbit dels estudis mediterranis. Lʼobjectiu és donar més visibilitat a la realitat mediterrània perquè la societat la conegui més i millor, i establir més connexions amb la recerca que es duu a terme en aquest àmbit.

 
 
Institucional
04/03/2022

El director gerent de lʼInstitut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Roger Albinyana, i Lurdes Vidal, directora de lʼàrea de Món Àrab i Islàmic de lʼIEMed, sʼhan reunit amb el rector de la UB, Joan Guàrdia, i el vicerector de Política dʼInternacionalització, Raúl Ramos. Durant la trobada sʼhan explorat fórmules de cooperació per enfortir la col·laboració entre la UB i lʼIEMed, amb la finalitat de disposar dʼuna oferta formativa més àmplia en lʼàmbit dels estudis mediterranis. Lʼobjectiu és donar més visibilitat a la realitat mediterrània perquè la societat la conegui més i millor, i establir més connexions amb la recerca que es duu a terme en aquest àmbit.