Noves edicions de la Lliga de Debat de la UB i de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

 
 
Acadèmic
(28/01/2022)

El proper mes de febrer tindran lloc la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona i la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, aporta seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes.

 
 
Acadèmic
28/01/2022

El proper mes de febrer tindran lloc la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona i la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, aporta seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes.

Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona

Els dies 9, 10 i 11 de febrer tindrà lloc a lʼEdifici Històric la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona. La competició, que enguany recupera el format presencial, està oberta a tot lʼalumnat de la Universitat. Les inscripcions sʼhan de formalitzar en aquest formulari. La Lliga de Debat de la UB serveix per escollir lʼequip que representarà la Universitat de Barcelona en la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives, que enguany tindrà lloc del 4 al 7 dʼabril.

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona és una competició lúdica i formativa en què equips formats per alumnat de diversos ensenyaments de la Universitat, liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat per lʼorganització. El format del debat serà acadèmic mixt. Això implica que tant el tema com la posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— es coneixerà quinze minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als oradors demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. Els dos equips amb més bona puntuació sʼenfrontaran en la final per decidir el primer i el segon llocs. El tema de la final, que es disputarà el divendres 11 de febrer, es donarà a conèixer el dia abans, de manera que els equips podran preparar el debat amb antelació. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

La Lliga de Debat de la UB està organitzada per lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Participació, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant. En trobareu més informació al web de lʼADUB.

Les persones interessades a participar-hi poden inscriureʼs a la competició en equips de fins a quatre persones o de forma individual (en aquest darrer cas, lʼorganització buscarà més participants per formar un equip). La fase classificatòria dels dies 9 i 10 tindrà dues franges horàries, de manera que es podrà escollir lʼhorari de matí o de tarda. Per a més informació, escriviu a info@debatub.com

Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

LʼEdifici Històric acollirà la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la UB els dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer. En aquest cas també es recupera la presencialitat. Hi participen 24 equips de diverses escoles, formats per estudiants de quart dʼESO i batxillerat. Debatran al voltant del tema «Cal posar límits a la ciència?». Lʼequip guanyador representarà la UB a la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que tindrà lloc del 30 de març a lʼ1 dʼabril.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició lúdica i formativa: els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular. La mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als joves estudiants demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic davant dʼun jurat format per membres de lʼAssociació de Debat de la UB. Lʼactivitat està organitzada pel Servei dʼAtenció a lʼEstudiant de la Universitat, amb el suport del Vicerectorat dʼEstudiants i Participació i lʼAssociació de Debat de la UB.