Nova fase del projecte per avaluar la incidència de la COVID-19 a la UB

 
 
Recerca
(02/02/2021)

Aquest mes de febrer sʼha posat en marxa una nova fase del projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics, impulsat per la Universitat de Barcelona i lʼHospital Universitari de Bellvitge. El projecte solidari té com a objectiu dur a terme un estudi transversal de cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa i proporcionada de la comunitat universitària
de la UB.

 

 
 
Recerca
02/02/2021

Aquest mes de febrer sʼha posat en marxa una nova fase del projecte de mecenatge Evitem nous brots: descobrim els portadors asimptomàtics, impulsat per la Universitat de Barcelona i lʼHospital Universitari de Bellvitge. El projecte solidari té com a objectiu dur a terme un estudi transversal de cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en una mostra representativa i proporcionada de la comunitat universitària
de la UB.

 

Més punts de recollida de mostres i agenda flexible

Lʼestudi comença una nova fase en la qual es convida a participar 5.000 persones més dels diferents col·lectius de la UB (estudiants, personal dʼadministració i serveis, i personal docent i investigador) escollides aleatòriament. Aquestes persones se sumen a les 5.000 amb qui ja es va contactar al desembre. Per facilitar la recollida de les mostres, sʼhan habilitat dos nous punts, al Campus de la Diagonal i al Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Els candidats també podran gestionar la data i el lloc per donar-les.

Mitjançant proves PCR i estudis serològics, sʼidentificarà possibles persones contagiades asimptomàtiques o presimptomàtiques en lʼàmbit de la Universitat de Barcelona. Dʼaquesta manera, lʼestudi permetrà millorar el coneixement de lʼepidemiologia de la malaltia en el context universitari, format per un col·lectiu majoritàriament jove sobre el qual hi ha pocs estudis. Les persones que donin positiu entraran al circuit estàndard de seguiment, aïllament i maneig de la malaltia establert pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta dʼun projecte solidari que està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020 i que ja ha aconseguit prop de 5.600 € de finançament gràcies als beneficis de la Panera solidària de la UB que es va fer al desembre. El projecte també té el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Més informació