Nova convocatòria dʼajuts Màster+ UB per al curs 2020-2021 per incentivar vocacions científiques

 
 
(26/05/2020)

Fins al 22 de juny es poden presentar les sol·licituds per accedir a la segona edició del programa dʼajuts Màster+ UB, dotada amb un total de 53 beques adreçades a estudiants de màster amb un bon expedient de grau. Els beneficiaris dels ajuts col·laboraran en la recerca dʼun grup investigador de la UB i desenvoluparan, dins del grup, un projecte de recerca que esdevindrà el seu treball final de màster. Lʼobjectiu de la convocatòria és captar talent i incentivar vocacions científiques.

 
 
26/05/2020

Fins al 22 de juny es poden presentar les sol·licituds per accedir a la segona edició del programa dʼajuts Màster+ UB, dotada amb un total de 53 beques adreçades a estudiants de màster amb un bon expedient de grau. Els beneficiaris dels ajuts col·laboraran en la recerca dʼun grup investigador de la UB i desenvoluparan, dins del grup, un projecte de recerca que esdevindrà el seu treball final de màster. Lʼobjectiu de la convocatòria és captar talent i incentivar vocacions científiques.

La gran majoria de les beques de Màster+ UB tenen una durada de vuit mesos, amb una dedicació setmanal de quinze hores i un import de 370 euros mensuals. Com a novetat dʼaquesta segona edició, les beques tenen associats uns ajuts complementaris de 60.000 euros finançats pel Banc de Santander, que es repartiran a parts iguals entre els beneficiaris de Màster+ UB. A lʼajut econòmic de les beques sʼhi afegeix lʼincentiu dʼaccedir a un entorn de recerca capdavanter i desenvolupar-hi una investigació.

Per optar a les beques Màster+ UB cal tenir una nota mitjana mínima en el grau. En el cas de les Enginyeries és de 7,25 punts; en els graus de Ciències Experimentals i Ciències Socials i Jurídiques, de 7,70; en els de Ciències de la Salut, de 7,80, i en els graus dʼArts i Humanitats, de 8 punts. A més de lʼexpedient, també es valorarà el currículum dels candidats i la proposta de projecte de recerca que es vol desenvolupar.

Les beques convocades, que es regeixen pel reglament de beques de col·laboració de la UB, estan finançades pel Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística, així com per facultats, instituts i grups de recerca.