Nova base de dades en accés obert amb milers de documents sobre la medicina i la salut a lʼantiga Corona dʼAragó

Una base de dades en accés obert dona accés a milers de documents sobre la medicina i la salut a l’antiga Corona d’Aragó.
Una base de dades en accés obert dona accés a milers de documents sobre la medicina i la salut a l’antiga Corona d’Aragó.
Recerca
(17/12/2020)

La recerca en lʼàmbit de lʼantiga Corona dʼAragó (Aragó, Catalunya, València i les illes Balears) disposa dʼuna nova eina que permetrà tenir accés a milers de documents arxivístics sobre lʼexercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries i sobre les manifestacions culturals de la salut en el període de temps de la baixa edat mitjana i el renaixement (segles XIII-XVI). Es tracta del recurs digital MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum, una base de dades en accés obert que forma part de les activitats del Grup de Recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de lʼAgència Estatal de Recerca. MedCat està coordinat per Lluís Cifuentes, professor de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, i per Carmel Ferragud, professor de la Universitat de València.

Una base de dades en accés obert dona accés a milers de documents sobre la medicina i la salut a l’antiga Corona d’Aragó.
Una base de dades en accés obert dona accés a milers de documents sobre la medicina i la salut a l’antiga Corona d’Aragó.
Recerca
17/12/2020

La recerca en lʼàmbit de lʼantiga Corona dʼAragó (Aragó, Catalunya, València i les illes Balears) disposa dʼuna nova eina que permetrà tenir accés a milers de documents arxivístics sobre lʼexercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries i sobre les manifestacions culturals de la salut en el període de temps de la baixa edat mitjana i el renaixement (segles XIII-XVI). Es tracta del recurs digital MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum, una base de dades en accés obert que forma part de les activitats del Grup de Recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de lʼAgència Estatal de Recerca. MedCat està coordinat per Lluís Cifuentes, professor de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, i per Carmel Ferragud, professor de la Universitat de València.

La nova eina sʼadreça, en particular, als especialistes en història social i cultural de la medicina i de la salut, però també, en general, a tots els que tinguin interès per aquests temes. MedCat, que actualment es troba en una fase inicial, serà un recurs en construcció permanent que proporcionarà accés a un enorme conjunt de documents dʼun abast i una importància extraordinaris. Una base de dades que no té comparació a escala europea i que es posarà al servei de la recerca nacional i internacional.

El corpus documental de MedCat és fruit de la recerca personal de diverses generacions dʼinvestigadors, que des del segle XIX han treballat tant en aquestes àrees especialitzades com en dʼaltres de la història social i cultural dels textos antics. El repositori contindrà els fons documentals dʼAntoni Cardoner, Luis García Ballester, Michael McVaugh, Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge i Josep Maria Roca, i també els fons dels mateixos coordinadors Lluís Cifuentes i Carmel Ferragud. La base de dades té la vocació de ser un recurs obert a la col·laboració de molts altres investigadors que sʼhi vulguin sumar, i alguns ja han acordat aportar-hi els seus materials.