Mecenes UB, una iniciativa en suport a la recerca i el desenvolupament

 
 
Institucional
(02/11/2020)

La Universitat de Barcelona posa en marxa la iniciativa Mecenes UB, que convida la comunitat UB i la ciutadania a conèixer projectes de recerca, desenvolupament i solidaritat i a donar-hi suport. Mecenes UB sʼarticula al voltant dʼuna sèrie de projectes innovadors que repercuteixen positivament en la societat i per als quals es busca ajut filantròpic. Algunes de les campanyes que estan en marxa són, per exemple, la recerca en la lluita contra la COVID-19, el manteniment de les beques i material dʼestudi per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, lʼacollida universitària a persones refugiades i la recuperació del patrimoni arquitectònic.

 
 
Institucional
02/11/2020

La Universitat de Barcelona posa en marxa la iniciativa Mecenes UB, que convida la comunitat UB i la ciutadania a conèixer projectes de recerca, desenvolupament i solidaritat i a donar-hi suport. Mecenes UB sʼarticula al voltant dʼuna sèrie de projectes innovadors que repercuteixen positivament en la societat i per als quals es busca ajut filantròpic. Algunes de les campanyes que estan en marxa són, per exemple, la recerca en la lluita contra la COVID-19, el manteniment de les beques i material dʼestudi per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, lʼacollida universitària a persones refugiades i la recuperació del patrimoni arquitectònic.

Però Mecenes UB no neix únicament per captar fons i delimitar-los a aquests projectes concrets, sinó per establir una col·laboració de llarga durada amb la societat i poder retornar tot el coneixement que es genera a la Universitat i que dona resposta a necessitats socials. Les donacions gaudeixen dʼimportants incentius fiscals (de fins a un 80 %), de manera que lʼaportació final repercuteix molt poc sobre el donant i té un gran efecte sobre el projecte triat. A tall dʼexemple, si dones 150 euros, Hisenda teʼn retornarà 120.

Més informació