Margarita Díaz-Andreu, premi Nacional de Recerca

Margarita Díaz-Andreu després de rebre el guardó.
Margarita Díaz-Andreu després de rebre el guardó.
Recerca
(05/05/2022)

La professora de recerca ICREA Margarita Díaz-Andreu ha rebut el Premi Nacional de Recerca Ramón Menéndez Pidal en lʼàrea dʼHumanitats. Díaz-Andreu, que és membre del Departament dʼHistòria i Arqueologia de la UB, ha rebut aquesta distinció per la qualitat, la creativitat i lʼimpacte internacional de les seves investigacions en lʼàmbit de lʼarqueologia, en què destaquen les seves aportacions als estudis de gènere i els treballs pioners en lʼàrea de lʼarqueoacústica.

Margarita Díaz-Andreu després de rebre el guardó.
Margarita Díaz-Andreu després de rebre el guardó.
Recerca
05/05/2022

La professora de recerca ICREA Margarita Díaz-Andreu ha rebut el Premi Nacional de Recerca Ramón Menéndez Pidal en lʼàrea dʼHumanitats. Díaz-Andreu, que és membre del Departament dʼHistòria i Arqueologia de la UB, ha rebut aquesta distinció per la qualitat, la creativitat i lʼimpacte internacional de les seves investigacions en lʼàmbit de lʼarqueologia, en què destaquen les seves aportacions als estudis de gènere i els treballs pioners en lʼàrea de lʼarqueoacústica.

La recerca i la docència de Margarita Díaz-Andreu sʼhan centrat en diversos camps que inclouen la prehistòria, lʼart rupestre, la història de lʼarqueologia, el context polític del desenvolupament de lʼarqueologia professional, el patrimoni i el seu valor social, lʼarqueologia del gènere i, finalment, la integració de les dones en lʼarqueologia professional.

En tots aquests camps, Díaz-Andreu ha desenvolupat una sèrie de projectes entre els quals sobresurten els relacionats amb lʼinternacionalisme en lʼarqueologia (SinFronteras), la interdisciplinarietat (InterArq), la història de les dones arqueòlogues (ArqueólogAs), el patrimoni (Heritage and Values i Curbatheri-Deep Cities) i lʼarqueoacústica (SONART, lʼacústica de lʼart rupestre de la Baixa Califòrnia i Artsoundscapes, un projecte del Consell Europeu de Recerca). A més, dirigeix el Grup dʼArqueologia Pública i Patrimoni (GAPP) de la UB.

Creats el 1982, els Premis Nacionals de Recerca són el reconeixement més important de lʼEstat espanyol en lʼàmbit de la recerca científica. Tenen com a objectiu reconèixer el mèrit dʼaquelles persones que fan una tasca professional destacada, de rellevància internacional, en les respectives àrees de recerca i camps científics, i que contribueixen excepcionalment a lʼavenç de la ciència, al millor coneixement de lʼésser humà i a la seva convivència, a la transferència de tecnologia i al progrés de la humanitat.