LogMask, una nova tecnologia d'intel·ligència artificial que detecta l'ús de mascaretes

 
 
Recerca
(09/06/2020)

La normativa actual obliga a fer servir mascaretes en espais públics tancats i quan no sigui possible mantenir una distància mínima de seguretat de dos metres a la via pública. En aquest context, el Grup de Recerca Consolidat Computer Vision and Machine Learning de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat la tecnologia LogMask, que permet detectar persones amb mascareta i sense, a més de controlar els aforaments.

 
 
Recerca
09/06/2020

La normativa actual obliga a fer servir mascaretes en espais públics tancats i quan no sigui possible mantenir una distància mínima de seguretat de dos metres a la via pública. En aquest context, el Grup de Recerca Consolidat Computer Vision and Machine Learning de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat la tecnologia LogMask, que permet detectar persones amb mascareta i sense, a més de controlar els aforaments.

Aquest equip, format per enginyers informàtics i de telecomunicacions i per matemàtics i professionals en digitalització dʼempreses i organismes públics, ha desenvolupat una solució tecnològica que facilita la gestió de la seguretat respecte al control de lʼús de mascaretes en diferents espais, per prevenir així la propagació de la COVID-19. Amb un algoritme que assoleix actualment una precisió superior al 95 %, LogMask funciona en diferents condicions dʼil·luminació, i també en espais oberts i tancats, independentment de si hi ha molta o poca gent.

LogMask és un projecte basat en tècniques dʼintel·ligència artificial, aprenentatge profund (deep learning) i dades massives per a lʼanàlisi per computació dʼimatges en temps real. Lʼobjectiu és identificar si les persones porten posada, o no, una mascareta protectora segons les indicacions de la normativa actual, que es va publicar al Butlletí Oficial de lʼEstat el passat 20 de maig. 

Tal com explica Petia Radeva, catedràtica del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona i líder de lʼequip de recerca, «la tecnologia dʼaprenentatge profund permet a un ordinador aprendre a distingir de manera automàtica característiques basades en imatges —persones amb mascareta o sense en aquest cas—, havent-li ensenyat milers o milions dʼimatges». Gràcies a aquesta tecnologia, LogMask pot aprendre a distingir les característiques visuals de les imatges i buscar, dʼuna banda, els patrons que identifiquen els ulls i les faccions per trobar cares, i de lʼaltra, les característiques bàsiques de forma i color de les mascaretes, així com de la boca, per saber si la persona porta o no mascareta. Lʼalgoritme es va entrenar amb un conjunt de 25.000 imatges amb més de 45.000 cares humanes, amb mascareta i sense.

Al web de LogMask hi ha una versió gratuïta de lʼaplicació per detectar lʼús de mascareta en una o diverses persones simultàniament. També se nʼha fet una versió comercial —gestionada a través de la Fundació Bosch i Gimpera— que, a més, es pot integrar sense limitacions ni restriccions dʼús a les càmeres IP o CCTV dʼinfraestructures com hospitals, edificis públics, transports o aeroports.

El sistema es pot gestionar des dʼuna única interfície via web dʼaccés restringit. Lʼusuari pot controlar múltiples entorns simultàniament i rep alertes que es poden registrar de manera automàtica.

Lʼúltima versió dʼaquesta tecnologia també permet controlar lʼaforament als espais tancats i adverteix el visitant en temps real si porta mascareta o no, alhora que li notifica el recompte de persones, que determinarà si pot accedir al recinte. La parametrització sʼadapta totalment en funció dels metres quadrats de lʼespai i de la fase de desconfinament en què ens trobem.