La Lliga d’Universitats de Recerca Europees analitza la presència del desenvolupament sostenible en l’oferta acadèmica de les universitats

Notícia | Recerca | Acadèmic | Sostenibilitat
(09/05/2024)
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha fet públic recentment un informe que posa en relleu el rol que fa el desenvolupament sostenible a les universitats que en són membres, sobretot en l’àmbit formatiu. El document, que porta per títol «Com es pot millorar l’educació en desenvolupament sostenible» (How to enhance education for sustainable development), analitza les experiències universitàries en l’aplicació del desenvolupament sostenible en els seus plans estratègics.
Notícia | Recerca | Acadèmic | Sostenibilitat
09/05/2024
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU) ha fet públic recentment un informe que posa en relleu el rol que fa el desenvolupament sostenible a les universitats que en són membres, sobretot en l’àmbit formatiu. El document, que porta per títol «Com es pot millorar l’educació en desenvolupament sostenible» (How to enhance education for sustainable development), analitza les experiències universitàries en l’aplicació del desenvolupament sostenible en els seus plans estratègics.
Donar resposta als desafiaments mundials resumits en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides és una qüestió de gran urgència, i les universitats estan contribuint a aquest procés de transformació social. ​​​​​L’educació en desenvolupament sostenible està lligada íntimament amb la recerca avançada, per garantir tant que els estudiants adquireixen els coneixements conceptuals sobre el desenvolupament sostenible com que aprenen la manera en què les disciplines científiques poden contribuir a solucions sostenibles.

La publicació de la LERU mostra els casos d’èxit en educació en desenvolupament sostenible de les universitats en quatre àrees:
  • Estratègies pel desenvolupament sostenible en educació.
  • Tendències en desenvolupament de programes universitaris de grau i màster sobre sostenibilitat.
  • Activitats i cursos adreçats a estudiants sobre desenvolupament sostenible.
  • Formació contínua.
  • Formació del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS), i del personal docent i investigador (PDI).
La UB destaca en inclusió del desenvolupament sostenible en els seus programes de grau i màster i en la formació del personal.

Els exemples de la UB

En la publicació, la Universitat de Barcelona és reconeguda com a referent en la inclusió del desenvolupament sostenible en els seus de programes de grau i màster. En concret, destaquen el grau en Ciències Mediambientals, el grau en Geografia i Canvi Global i el màster de la CHARM-EU coordinat per la UB en Reptes Globals per a la Sostenibilitat. En total, la UB suma vint programes de grau i màster en què el desenvolupament sostenible juga un rol cabdal.

Per una altra banda, és crucial «formar els que formen» en educació en desenvolupament sostenible, com reconeix la LERU. La UB organitza cursos de formació en aquesta matèria adreçats a PDI i PTGAS. L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP) programa anualment un curs adreçat a formar docents en sostenibilitat, mentre que el PTGAS té entre la seva oferta de formació amb taules rodones sobre els ODS.