Llicència dʼuna tecnologia per agilitzar la detecció de bacteris a lʼaigua de consum

 
 
Recerca
(25/01/2021)

La Universitat de Barcelona participa en un consorci que ha atorgat en llicència una tecnologia per agilitzar la detecció de bacteris a lʼaigua de consum: la Drinking Water Library (DWL). Es tracta dʼuna base de dades de perfils MALDI-TOF, un mètode dʼidentificació de microorganismes basat en la proteòmica. Lʼobjectiu és agilitzar la detecció de microorganismes a lʼaigua per millorar-ne la seguretat i la salubritat. Tot i el control microbiològic de les aigües destinades a consum humà, ni lʼaigua dels sistemes dʼabastament ni lʼaigua embotellada no són aigües estèrils, sinó que contenen microorganismes ambientals. Conèixer la composició microbiològica de tota aquesta microbiota és indispensable per poder millorar els sistemes de tractament.

La nova tecnologia neix en el marc dʼun projecte Reptes-Col·laboració format per la UB i la Fundació Bosch i Gimpera —a través del Grup de Recerca Microbiologia de lʼAigua Relacionada amb la Salut (MARS)—, la Universitat de València —a través de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT)— i Aigües de Barcelona, que ha adquirit la llicència dʼexplotació en exclusiva de la Drinking Water Library.

Més informació

 

 
 
Recerca
25/01/2021

La Universitat de Barcelona participa en un consorci que ha atorgat en llicència una tecnologia per agilitzar la detecció de bacteris a lʼaigua de consum: la Drinking Water Library (DWL). Es tracta dʼuna base de dades de perfils MALDI-TOF, un mètode dʼidentificació de microorganismes basat en la proteòmica. Lʼobjectiu és agilitzar la detecció de microorganismes a lʼaigua per millorar-ne la seguretat i la salubritat. Tot i el control microbiològic de les aigües destinades a consum humà, ni lʼaigua dels sistemes dʼabastament ni lʼaigua embotellada no són aigües estèrils, sinó que contenen microorganismes ambientals. Conèixer la composició microbiològica de tota aquesta microbiota és indispensable per poder millorar els sistemes de tractament.

La nova tecnologia neix en el marc dʼun projecte Reptes-Col·laboració format per la UB i la Fundació Bosch i Gimpera —a través del Grup de Recerca Microbiologia de lʼAigua Relacionada amb la Salut (MARS)—, la Universitat de València —a través de la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT)— i Aigües de Barcelona, que ha adquirit la llicència dʼexplotació en exclusiva de la Drinking Water Library.

Més informació