Lliçons de vida als hospitals

Reportatge | Acadèmic
(03/07/2022)
Cada curs més de 3.000 estudiants de diferents graus de la Universitat de Barcelona fan pràctiques en institucions sanitàries: des de grans hospitals de referència internacional a centres més especialitzats o dedicats a l’atenció primària. En aquesta important xarxa d’entitats sanitàries, ubicades en diferents localitats del país, els alumnes de la UB completen la seva formació acadèmica i viuen l’experiència del tracte amb els pacients.
Reportatge | Acadèmic
03/07/2022
Cada curs més de 3.000 estudiants de diferents graus de la Universitat de Barcelona fan pràctiques en institucions sanitàries: des de grans hospitals de referència internacional a centres més especialitzats o dedicats a l’atenció primària. En aquesta important xarxa d’entitats sanitàries, ubicades en diferents localitats del país, els alumnes de la UB completen la seva formació acadèmica i viuen l’experiència del tracte amb els pacients.

«No veiem malalties, sinó persones malaltes»

«Per molt que practiquis amb un maniquí o amb tecnologia punta, és necessari saber emprar les tècniques, saber identificar els signes d’alarma, aplicar els coneixements a la vida real», explica Lídia Fernández, alumna d’últim curs d’Infermeria, sobre la importància de les pràctiques que ha fet en diversos centres sanitaris, entre els quals hi ha l’Hospital Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet. A Maria Hidalgo, estudiant de Medicina, les pràctiques a l’Hospital Universitari de Bellvitge l’han ajudat «a reforçar el contingut teòric i aprendre habilitats comunicatives i altres coses que no surten als llibres. Han reforçat també la idea que no veiem malalties, sinó persones malaltes». Sergi Gene, alumne del grau de Farmàcia, afirma que la seva estada a l’Hospital Clínic de Barcelona li ha permès «recordar i veure els fàrmacs que hem estudiat durant la carrera i relacionar-los amb la pràctica clínica: per què es dona aquest fàrmac a aquest pacient? Per què en aquesta dosi? Cal ajustar-la?».

Mercè Gavaldà ha fet les pràctiques de Treball Social també a l’Hospital Clínic, en aquest cas a la seu de Maternitat, concretament a la Unitat de Salut Mental Perinatal. «S’hi atenen mares que necessiten algun tipus d’acompanyament o suport des de l’àmbit del treball social; és un perfil de pacients molt concret, però que a la vegada té situacions socials i personals diverses. Estic aprenent la necessitat de tenir en compte la relació amb la persona atesa i donar el valor necessari al procés d’anar establint-hi un vincle de confiança», explica. Wen Yi Miró, estudiant de Psicologia, ha pogut fer unes pràctiques molt variades a la Fundació Sanitària Mollet: «He rotat per l’Hospital de Mollet, on he passat pel Centre de Salut Mental d’Adults, el Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències i el Servei de Rehabilitació Comunitària, així com per l’Hospital Sociosanitari i per la residència de gent amb discapacitat La Vinyota». «Les pràctiques m’han permès adoptar una visió més àmplia de la professió, a més de mostrar les capacitats d’avaluació psicològica desenvolupades durant la carrera», afirma Miró.

«He reforçat el meu compromís amb la professió»

Més enllà de l’aprenentatge estrictament acadèmic, de les pràctiques els estudiants en destaquen haver conegut de primera mà el funcionament d’una institució sanitària i com s’hi coordinen especialistes d’àmbits diferents. Han pogut acompanyar els sanitaris en la seva tasca diària i han pogut participar en seminaris i reunions. Es tracta d’un primer contacte amb la realitat, també amb les dificultats que es trobaran un cop acabin la carrera. L’alumna de Medicina Maria Hidalgo ha comprovat, per exemple, la tasca que encara s’ha de fer en tema de gènere: «Malauradament, segueix sent un món masclista. Amb tot, espero que el fet que cada cop hi hagi més dones professionals en aquest àmbit i el canvi de mentalitat de les noves generacions ajudin a transformar la situació». La Mercè Gavaldà, de Treball Social, també des d’una perspectiva de gènere, ha constatat durant les pràctiques «la necessitat de formació especifica en violències masclistes que han de tenir tots els professionals que atenen dones».

Els alumnes coincideixen a afirmar que les pràctiques els han ofert un ampli ventall d’aprenentatges. A la Maria Hidalgo li han permès veure de primera mà quines especialitats dins de Medicina s’ajusten més al seu tarannà; en el cas del Sergi Gené, les pràctiques l’han ajudat, en la dimensió més personal, a «relativitzar els propis problemes» després d’haver conegut la dura realitat d’alguns pacients, i la Wen Yi Miró explica com ha reforçat durant les pràctiques «el compromís ètic i de responsabilitat amb la carrera de Psicologia».

La UB treballa per a l’excel·lència en les pràctiques de les titulacions de l’àmbit sociosanitari

Oferir el millor de cada institució

Aquestes experiències de la Lídia, la Maria, el Sergi, la Mercè i la Wen són possibles perquè hi ha tot un equip de professors i professionals sanitaris que guien les pràctiques. El professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Luis José Lores tutoritza els estudiants que fan pràctiques al Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb l’objectiu que «puguin fer les pràctiques sense problemes i puguin assolir els objectius marcats, que aprenguin, practicant al costat dels equips mèdics, totes les activitats que es necessiten per desenvolupar el treball mèdic diari: visita dels pacients, valoració de proves, informació a les famílies…». Per al Dr Lores, adjunt a la direcció del SJD Hospital de Sant Boi, tan important és que els estudiants se sentin acompanyats com que «sentin la responsabilitat de fer correctament les pràctiques». Ventura Fornas, tutora d’alumnes de Psicologia en pràctiques, posa l’èmfasi en la «presentació, documentació i acollida» que es dona a aquest alumnat. «Primer de tot fem una jornada d’acollida, perquè creiem que és cabdal contextualitzar-los en la realitat assistencial. Després, durant els mesos de pràctiques se’ls fa un seguiment acurat i, finalment, hi ha una jornada de tancament en què exposen les seves vivències i experiències», explica Fornas, professora associada a la UB i referent de la docència dels psicòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Actualment, la Universitat de Barcelona treballa per a l’excel·lència en les pràctiques de les titulacions de l’àmbit sociosanitari, tant pel que fa a la formació de l’alumnat com en les habilitats i competències del professorat vinculat a les institucions sanitàries. En aquesta línia, la UB ha iniciat un cicle de formació en habilitats i competències docents per al professorat i col·laboradors docents de les institucions sanitàries. El delegat del rector per a la recerca biosanitària, Ricardo Casaroli, destaca: «Com millor i més extensa sigui la xarxa d’institucions sanitàries on els alumnes fan pràctiques, millor serà la preparació dels futurs professionals; es tracta d’oferir el millor de cada institució i fer-ho amb un bon nivell de docència». Actualment, els hospitals universitaris de la UB són el Clínic, Bellvitge, la Mútua de Terrassa i Sant Joan de Déu. A més, altres hospitals i centres associats són: Badalona Serveis Assistencials, Complex Hospitalari Moisès Broggi (Consorci Sanitari Integral), Consorci Sanitari del Maresme, Fundació Sanitària Mollet, Hospital Dos de Maig - CAIDM (CSI), Hospital Benito Menni, Hospital del Sagrat Cor, Hospital Esperit Sant, Hospital Sant Rafael, Institut Català d’Oncologia, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Hospital de Barcelona, Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.