Lʼinvestigador Carles Galdeano, premi Jove Investigador 2019 patrocinat per la revista ʻMoleculesʼ

Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
Recerca
(18/05/2020)

Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, ha estat distingit amb el premi Jove Investigador 2019, que atorga la revista Molecules a investigadors dʼarreu del món de menys quaranta anys que han fet contribucions rellevants en algun àmbit de la química.

 

El guardó reconeix el treball de Carles Galdeano en lʼàmbit de la degradació de proteïnes com a nova estratègia per al descobriment de fàrmacs, basada en lʼús de petites molècules capaces dʼeliminar proteïnes específiques no desitjades. Aquesta tècnica innovadora permet superar moltes barreres actuals de les metodologies clàssiques per trobar noves teràpies.

Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.
Recerca
18/05/2020

Carles Galdeano, professor lector Serra Húnter i investigador de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, ha estat distingit amb el premi Jove Investigador 2019, que atorga la revista Molecules a investigadors dʼarreu del món de menys quaranta anys que han fet contribucions rellevants en algun àmbit de la química.

 

El guardó reconeix el treball de Carles Galdeano en lʼàmbit de la degradació de proteïnes com a nova estratègia per al descobriment de fàrmacs, basada en lʼús de petites molècules capaces dʼeliminar proteïnes específiques no desitjades. Aquesta tècnica innovadora permet superar moltes barreres actuals de les metodologies clàssiques per trobar noves teràpies.

 

Carles Galdeano és membre del Grup de Recerca de Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs i de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB), i actualment dirigeix el seu propi grup de recerca a la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació.

 

Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, on es va doctorar el 2012, va fer estudis postdoctorals a les universitats de Cambridge i Dundee (Regne Unit), amb finançament Marie Curie de la Comissió Europea, i ha rebut diverses beques nacionals i internacionals en el marc de la seva activitat investigadora (EMBO, Marie Curie i Beatriu de Pinós).

 

La trajectòria científica de Carles Galdeano, membre del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica, ha estat reconeguda amb diversos premis, com ara el premi extraordinari de doctorat de la Universitat de Barcelona el 2013, la distinció com a Jove investigador en Química Mèdica a Espanya el 2015 i la seva elecció per participar en la 65a edició de la reunió de joves investigadors amb premis Nobel a la ciutat de Lindau (Alemanya) lʼany 2015. 


En lʼactualitat, la recerca del professor Galdeano se centra en la identificació i caracterització de noves molècules capaces dʼinteraccionar amb les proteïnes E3 ligases i en lʼestudi de lʼús dʼaquests enzims per dissenyar molècules quimeres dirigides a la proteòlisi (proteolysis targeting chimeras, PROTAC). En paral·lel, també treballa en diversos projectes col·laboratius per desenvolupar teràpies en lʼàmbit del tractament del càncer i les malalties neurodegeneratives.