LʼInstitut de Ciències del Cosmos rep lʼacreditació dʼexcel·lència María de Maeztu

 
 
Recerca
(27/07/2020)

LʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) figura com una de les sis unitats dʼexcel·lència María de Maeztu acreditades per al període 2020-2023. Així consta en la resolució de la darrera convocatòria del programa de Centres i Unitats dʼExcel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu que ha publicat el Ministeri de Ciència i Innovació. És el segon cop que lʼICCUB rep aquesta distinció, després de la que va obtenir en la convocatòria del 2014.

 

 
 
Recerca
27/07/2020

LʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) figura com una de les sis unitats dʼexcel·lència María de Maeztu acreditades per al període 2020-2023. Així consta en la resolució de la darrera convocatòria del programa de Centres i Unitats dʼExcel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu que ha publicat el Ministeri de Ciència i Innovació. És el segon cop que lʼICCUB rep aquesta distinció, després de la que va obtenir en la convocatòria del 2014.

 

Lʼacreditació María de Maeztu distingeix organitzacions amb programes de recerca competitius que es troben entre les millors del món en el seu àmbit. El procés dʼavaluació i selecció es duu a terme de manera independent, per un comitè científic internacional format per investigadors de prestigi, que seleccionen tant els centres Severo Ochoa com les unitats María de Maeztu dʼacord amb una sèrie de criteris i requeriments. LʼInstitut de Ciències del Cosmos és una de les setze organitzacions (deu centres Severo Ochoa i sis unitats María de Maeztu) que han estat seleccionades en aquesta convocatòria anual, en la qual figuraven 55 candidats. A més de lʼICCUB, a la UB també han rebut aquesta acreditació lʼInstitut de Matemàtica (IMUB), lʼInstitut de Neurociències (UBNeuro) i lʼInstitut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB).

Lʼacreditació proporciona finançament a les organitzacions de recerca que mostren un impacte i lideratge científic internacional, i que col·laboren activament a la transferència del coneixement i a la col·laboració amb el sector empresarial. També reconeix els esforços pel que fa a lʼaccés de publicacions científiques i les polítiques dʼaccés obert per a publicacions dels investigadors, així com la internacionalització i la divulgació del coneixement.

Lʼacreditació María de Maeztu comporta una aportació econòmica de 500.000 euros anuals durant els quatre anys de validesa del programa. Això permet reforçar les iniciatives de recerca i dʼajuda per atraure i fer créixer la comunitat investigadora.

Com a unitat dʼexcel·lència, lʼICCUB formarà part de SOMM Excellence Alliance, una iniciativa que promou lʼexcel·lència espanyola en recerca i que millora el seu impacte social a escala nacional i internacional.

Més informació