LʼEscola dʼIdiomes Moderns ofereix noves modalitats de formació

 
 
Acadèmic
(01/10/2020)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) ha obert la matrícula per al curs 2020-2021, amb una àmplia oferta que arriba gairebé a dos-cents grups i amb modalitats formatives que sʼadapten a les necessitats de tothom. El programa dʼenguany ofereix cursos dʼacreditació de nivell, de preparació dʼexàmens per obtenir títols oficials, modulars de 50 hores i cursos sènior adaptats a les persones de més de 55 anys. La matrícula, que es farà al llarg dʼaquest mes dʼoctubre, estarà oberta fins a lʼinici de cadascun dels cursos. 

 
 
Acadèmic
01/10/2020

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) ha obert la matrícula per al curs 2020-2021, amb una àmplia oferta que arriba gairebé a dos-cents grups i amb modalitats formatives que sʼadapten a les necessitats de tothom. El programa dʼenguany ofereix cursos dʼacreditació de nivell, de preparació dʼexàmens per obtenir títols oficials, modulars de 50 hores i cursos sènior adaptats a les persones de més de 55 anys. La matrícula, que es farà al llarg dʼaquest mes dʼoctubre, estarà oberta fins a lʼinici de cadascun dels cursos. 

Cursos en línia, per videoconferència i mixtos

Amb una especial atenció a lʼadopció dels protocols dictats per les autoritats sanitàries, lʼEIM enceta un nou any acadèmic amb la total garantia dʼun aprenentatge segur pel que fa als cursos presencials. Tanmateix, lʼEscola ha reforçat lʼoferta de grups en altres modalitats dʼensenyament per adaptar-se al context nou, en què la formació i el treball en línia van prenent força com a conseqüència de la situació sanitària.

Dʼuna banda, hi ha els cursos en línia: la formació es fa íntegrament a distància, mitjançant eines i recursos telemàtics però amb la guia i tutela dʼun professor. Aquest any sʼamplia lʼoferta de grups en aquesta modalitat i es poden cursar classes dʼanglès, dʼalemany i de francès. En segon lloc, i com a novetat, hi ha cursos per videoconferència, pensats especialment per a les persones que vulguin estudiar en línia i practicar les competències comunicatives. En aquesta modalitat, lʼEIM ofereix cursos dʼanglès, francès, italià i xinès. Finalment, hi ha els cursos semipresencials, que combinen una part presencial amb una altra de virtual, ja sigui en línia o a través de videoconferència. Ofereixen eines i recursos per al treball autònom a distància, combinats amb classes presencials per practicar les habilitats dʼexpressió i comprensió oral. En aquesta modalitat hi ha cursos dʼanglès, alemany, francès i italià.


Una llarga i consolidada tradició en lʼensenyament de llengües estrangeres

LʼEIM és una institució àmpliament consolidada en el sector de lʼaprenentatge de llengües estrangeres. Des de lʼany 1953 ofereix formació amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. La seva oferta formativa gaudeix del prestigi de la Universitat de Barcelona i permet obtenir acreditacions de nivell europees. Els cursos tenen diferent durada: cursos anuals, quadrimestrals o intensius, i sʼadrecen tant a la comunitat universitària com a totes les persones amb una titulació mínima de batxillerat.

Aquesta llarga trajectòria de lʼEIM ha fet que sʼanés consolidant també en el camp de lʼacreditació: és centre examinador dels títols més prestigiosos en llengua estrangera, com ara Cambridge English, DELF, Zertifikat Deustch i CLUC CertAcles. Ofereix, a més, la possibilitat de realitzar proves dʼacreditació fora dʼaquestes convocatòries. Cal remarcar que lʼalumnat universitari pot obtenir, a més, crèdits acadèmics per als seus estudis, amb la possibilitat de convalidar fins a 6 crèdits ECTS en els estudis de grau.

Pel que fa als preus, lʼEscola dʼIdiomes Moderns aplica una tarifa reduïda a tots els antics alumnes, així com a molts col·lectius. També indica en cadascun dels seus cursos les ajudes i beques que es poden aplicar adreçades a sufragar lʼaprenentatge de llengües. I finalment, atès que en temps de crisi la necessitat de la formació es fa més necessària que mai, ha incorporat fa poc la possibilitat de pagament a terminis. Tot plegat, perquè lʼaprenentatge o consolidació dʼuna llengua estrangera en el marc dʼuna institució com lʼEIM estigui a lʼabast de tothom.

 

Consulteu el web de lʼEIM per a més informació i matrícules.