Les vuit universitats públiques catalanes analitzaran els reptes de futur de la docència al CIDUI 2021

 
 
Acadèmic
(28/06/2021)

Del 29 de juny al 2 de juliol tindrà lloc lʼonzena edició del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que per primera vegada es farà en línia. Aquest congrés està organitzat per les vuit universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC), a través de les seves unitats dʼinnovació i formació, i per lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP). També hi col·laboren lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Amb el títol «Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital», lʼedició dʼenguany té com a objectiu crear un espai dʼanàlisi i intercanvi dʼestudis, experiències i propostes al voltant de lʼimpacte dels reptes digitals a què sʼenfronta el món universitari i la manera dʼabordar-los. Hi participaran experts nacionals i internacionals en el marc de sessions plenàries, tallers, sessions orals, monogràfiques i pòsters. En el decurs de la trobada, sʼentregaran els Premis AQU Catalunya - CIDUI. La UOC és la institució amfitriona dʼaquesta edició del congrés.

Més informació

 

 
 
Acadèmic
28/06/2021

Del 29 de juny al 2 de juliol tindrà lloc lʼonzena edició del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), que per primera vegada es farà en línia. Aquest congrés està organitzat per les vuit universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC), a través de les seves unitats dʼinnovació i formació, i per lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP). També hi col·laboren lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Amb el títol «Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital», lʼedició dʼenguany té com a objectiu crear un espai dʼanàlisi i intercanvi dʼestudis, experiències i propostes al voltant de lʼimpacte dels reptes digitals a què sʼenfronta el món universitari i la manera dʼabordar-los. Hi participaran experts nacionals i internacionals en el marc de sessions plenàries, tallers, sessions orals, monogràfiques i pòsters. En el decurs de la trobada, sʼentregaran els Premis AQU Catalunya - CIDUI. La UOC és la institució amfitriona dʼaquesta edició del congrés.

Més informació