Les visites de lʼequip rectoral a les facultats posen en valor la diversitat de la Universitat

Moment de la visita a la Facultat de Filosofia.
Moment de la visita a la Facultat de Filosofia.
Institucional
(08/10/2021)

La visita a la Facultat de Filosofia va tancar dimecres, 6 dʼoctubre, la ronda de trobades que lʼequip de govern de la Universitat, encapçalat pel rector Joan Guàrdia, ha mantingut amb les diferents facultats al llarg dels darrers mesos. «Qualsevol projecte que sʼhagi dʼimpulsar des de lʼequip rectoral necessita aquesta comunicació prèvia amb els centres i un treball mancomunat amb tots ells», assegura el rector.

 

Moment de la visita a la Facultat de Filosofia.
Moment de la visita a la Facultat de Filosofia.
Institucional
08/10/2021

La visita a la Facultat de Filosofia va tancar dimecres, 6 dʼoctubre, la ronda de trobades que lʼequip de govern de la Universitat, encapçalat pel rector Joan Guàrdia, ha mantingut amb les diferents facultats al llarg dels darrers mesos. «Qualsevol projecte que sʼhagi dʼimpulsar des de lʼequip rectoral necessita aquesta comunicació prèvia amb els centres i un treball mancomunat amb tots ells», assegura el rector.

 

Les trobades, que van començar a primers de juny a la Facultat dʼEconomia i Empresa, han portat lʼequip rectoral a visitar les setze facultats de la UB amb un doble objectiu: dʼuna banda, fer arribar de primera mà a la comunitat universitària de cada centre lʼestratègia i les prioritats del nou equip de govern, i de lʼaltra, fer una diagnosi de la situació actual de la UB que reculli les realitats, necessitats i propostes de les persones que integren cada facultat.

Durant aquestes visites, membres de lʼequip rectoral sʼhan reunit amb representants dels col·lectius de PDI, de PAS i dʼalumnat de cada facultat. Les trobades han servit per completar la diagnosi sobre la UB en tots els àmbits, posant el focus en qüestions que cal abordar des de tots els nivells de govern. Entre dʼaltres, sʼhan tractat les qüestions següents:

  • El repte de la digitalització com a eina per desburocratitzar i millorar lʼeficiència en lʼadministració.
  • El reforç de la noció de comunitat UB, amb una major integració del PDI, el PAS i lʼalumnat en tots els processos vinculats a la docència, la recerca i la transferència del coneixement.
  • Lʼestabliment dʼeines per garantir la cura de les persones i el seu benestar emocional.
  • Els incentius per a una cooperació més intensa entre les facultats.

«Les visites han confirmat que la transformació és necessària, i que les facultats i les seves comunitats de PDI, PAS i alumnat volen ser lʼavantguarda i el motor dʼaquests canvis», destaca Joan Guàrdia. En aquest sentit, lʼequip rectoral vol continuar amb aquestes trobades: «No es tracta dʼun contacte esporàdic, sinó que pretén ser una manera de funcionar. Una política de proximitat que, després dels sacrificis i esforços fets durant aquest darrer any i mig de pandèmia, esdevé més necessària que mai», assegura el rector.